Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Apel o utrzymanie czystości

Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski wydał apel do ludności żydowskiej, w którym zwrócił się o utrzymanie porządku sanitarnego Żydów, ich domów oraz podwórzy, co przeciwdziałałoby rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju robactwa, przenoszącego choroby zakaźne:
 
[…] Dbajcie o swoje zdrowie! Brońcie się przed chorobami zakaźnymi! Poddajcie się przede wszystkim wszyscy jak najprędzej szczepieniu – nie zwlekajcie ani chwili z tym, co wróg – choroba czyha!
 
Wesz jest waszym największym wrogiem! Wesz przenosi tyfus plamisty! W brudnej bieliźnie, w brudnych ubraniach, w brudnych włosach i na brudnym ciele gnieżdżą się wszy. Wesz rozmnaża się bardzo szybko i dlatego każda wesz, znajdująca się w waszym otoczeniu może sprowadzić wiele wypadków choroby zakaźnej przez swoje potomstwo.
 
Także inne robactwo, jak pluskwy, karaluchy, muchy i pchły są rozsadnikami chorób zakaźnych. W brudzie gnieździ się robactwo. Czystość to wasza broń do walki z nim!
 
Trzymajcie się czysto, myjcie się często, strzeżcie się, pierzcie bieliznę, czyśćcie ubrania i poddawajcie się działaniu słońca. Utrzymujcie w czystości nie tylko ciała wasze, ale i pomieszczenia wasze, podwórza i ustępy waszych domostw.
 
Dajcie posłuch radom i poleceniom drużyn Komisji Sanitarnej, które odwiedzą wasze domy i poświęcają swój czas i trud w trosce o wasze dobro.
 
Dbajcie o to wszystko nie tylko w odniesieniu do was samych i waszych rodzin – ale i w odniesieniu do tych wszystkich, z którymi mieszkacie i do waszych sąsiadów – pamiętajcie bowiem, że każdy wypadek choroby zakaźnej choćby nie u was – a w domu, w którym mieszkacie – spowoduje zamknięcie tego domu na czas przymusowej kwarantanny – a przeto odbierze wam możność pracy i zarobkowania!