Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Akcja zaopatrzenia w żywność rodzin poddanych kwarantannie

Wydział Zdrowia działający przy Judenracie, podjął akcję mającą na celu aprowizację w żywność tych rodzin, które znalazły się w domach poddanych kwarantannie, a tym samym nie miały możliwości ich opuszczania; w akcję pomocy miały zostać zaangażowane młode kobiety, których nabór odbywał się w tymczasowej siedzibie Wydziału przy ul. Lubartowskiej 10:

Kwarantanna, zarządzona dla szeregu domów w dzielnicy żydowskiej w związku z wypadkami tyfusu, uniemożliwia mieszkańcom tych domów opuszczenie ich przez czas dłuższy, a tym samym zaopatrywanie się w niezbędne artykuły żywnościowe.

Celem niesienia pomocy osobom, przebywającym w domach zamkniętych i pośredniczenia w dostarczaniu im żywności organizuje się specjalny zespół, złożony z chętnych do pracy społecznej kobiet. Zespół ten współpracować będzie ściśle z Wydziałem Zdrowia, który podjął starania, ażeby wykonywujące te czynności kobiety miały ułatwione zadanie.

Zapisy kobiet przyjmuje Wydział Zdrowia w tymczasowej swej siedzibie przy ul. Lubartowskiej 10 dzisiaj do godz. 15-ej [...].