Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

BLUMENCWAJG Chuma - Ślub z: ULRYCK Zysel

ULRYCK Zysel urodził się w grudniu 1892 r. w Warszawie; zmarł przed 1942 r.

Dziecko:

Jochwet ULRYCK urodziła się 13-05-1927 r. w Warszawie. Deportowana  III transportem 15-08-1942 r. z Mechelen do Auschwitz (991).

Czytaj więcej

ZANDMER Lejb Icek - Ślub z: CYTRIN Sara

CYTRIN Sara - urodziła się w 1901 r. w Radomiu.

ZANDMER Lejb Icek i Sara z domu CYTRIN mieli dwójkę dzieci:

ZANDMER Samuel urodził się 10-04-1924 r. w Radomiu. Deportowany 29 transportem 07-09-1942 r. z Drancy do Auschwitz.

 

Czytaj więcej