Warsztaty Poezja i pamięć – skierowane do osób piszących i czytających wiersze – skoncentrowane są na zagadnieniu poezji jako formy pamięci.

Warsztaty Poezja i pamięć – skierowane do osób piszących i czytających wiersze – skoncentrowane są na zagadnieniu poezji jako formy pamięci.

ślady pamięci

„Ślady pamięci” stanowiące kanwę warsztatów Poezja i pamięć: fotografie, relacje, zapisy audio, dokumenty archiwalne pochodzące z zasobów Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

 

Twarze nieistniejącego miasta

Twarze nieistniejącego miasta to kolekcja ponad 2700 szklanych negatywów odnaleziona w w Lublinie podczas badań architektonicznych, poprzedzających kamienicy w centrum Starego Miasta. Na negatywach znajdują się przede wszystkim portrety mieszkańców Lublina, także lubelskich Żydów, którzy zginęli w okresie II wojny światowej.

 

Miejsca, których nie ma

Kolekcja fotografii wykonanych w 1934 roku przez lubelskiego fotografa – Stefana Kiełsznię, liczy 145 zdjęć. Część z nich przedstawia miejsca znajdujące się przed II wojną światową na terenie dzielnicy żydowskiej, zwanej Podzamczem. Dziś miejsca te nie istnieją.

 

Archiwum Miasta

Ulica Szeroka w Lublinie

Szeroka 2 / Cyrulicza 20 – historia miejsca

Szeroka 12 – historia miejsca

Szeroka 15/17 – historia miejsca

Szeroka 28 – historia miejsca

Szeroka 35 – historia miejsca

Szeroka 41 – historia miejsca

Archiwum miasta zawiera informacje dotyczące budynków znajdujących się do II wojny światowej na terenie dzielnicy żydowskiej, Starego Miasta i fragmentu Śródmieścia Lublina. Materiały składają się z ikonografii, cytatów z relacji świadków historii, a także informacji technicznych z zasobów Inspekcji Budowlanej działającej do 1939 roku przy Zarządzie Miasta Lublina.

 

Miasto w pamięci – relacje, wspomnienia

 

 Edward Hartwig opowiada o dzielnicy żydowskiej

Jan Błaszczak opowiada o Bramie Grodzkiej przed wojną

Ryszard Giszczak opowiada o ulicy Kowalskiej

Wiesława Majczak opowiada o szklarzach

Jacek Ossowski opowiada o Starym Mieście i latarniku

Julia Hartwig opowiada o przedwojennych podwórkach

Wspomnienia mieszkańców Lublina o przedwojennym mieście pochodzą z Archiwum Programu Historia Mówiona. Program polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych. Zebrane wspomnienia budują obraz przeszłości miasta. Główne tematy to. między innymi: życie codzienne, szkolnictwo, wielokulturowość, II wojna światowa, Zagłada, stosunki polsko-żydowskie.

 

Dźwięki miasta

Rekonstrukcja dźwięków z przedwojennej dzielnicy żydowskiej

Dźwięk z okolic po nieistniejącej synagodze Maharszala w Lublinie

Dźwięk z miejsca po nieistniejącej ulicy Krawieckiej

Dzwon z kościoła Św. Mikołaja

 

wybór materiałów: Joanna Zętar