Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

TypoLub 2012

WYKŁADYBezpośredni odnośnik do tego akapitu

How I became a type designer? – Andreas Seidel
Typografia na ekranie, techniczny poradnik dla początkujących – Daniel Mizieliński
Elektrobiblioteka – Waldemar Węgrzyn
Cyrillic in Modern Context: Why do we still use Cyrillic? – Alexei Vanyashin
Germantype: writings from Dresden – Vincenz Kurze
Tip top typo typów czyli lubelska komunikacja wizualna – Jarosław Koziara
Wizualizacja danych tekstowych – Krzysztof Trzewiczek
Cyrylica w Polskiej przestrzeni publicznej – multiskryptowe studium przypadku – Marian Misiak
„Litera” Tomaszewskiego, czyli pierwsze polskie pismo typograficzne (1966–1978) – Monika Marek
Papiery niepowlekane – Michał Buthner-Zawadzki
Pogranicze i upamiętnienia. Alfabetyzacja, abecadło i próba twórczej konfrontacji – Filip Modrzejewski
Przygotowanie książki do druku – Dorota Niedziałkowska
Promocja wydawnictwa „Typografia książki. Podręcznik projektanta” – Robert Oleś
Subiektywne spojrzenie na niektóre makrotypograficzne i mikrotypograficzne aspekty projektowania typowej książki – Robert Oleś
Prezentacja wyników warsztatów typografii algorytmicznej – Zofia Oslislo-Piekarska

WARSZTATYBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Projektowanie kroju pisma – Łukasz Dziedzic
Spacer typograficzny – Filip Modrzejewski
Warsztat introligatorski – Krystyna Łuszczew
Warsztat sitodruku – Bartłomiej Bernat
Warsztaty typografii algorytmicznej – Zofia Oslislo-Piekarska, Krzysztof Trzewiczek

WYSTAWYBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Elektrobiblioteka – instalacja – Waldemar Węgrzyn
Typo Funy – Jarosław Koziara

TOWARZYSZĄCEBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Słabi Prezenterzy prezentują szczyptę jazzu w Zielonym Talerzu

TYPOLUB 2012 ZORGANIZOWALIBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Izba Drukarstwa przy Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN, Alicja Magiera

Stowarzyszenie Panorama Kultur

kilku.com, Idalia Smyczyńska i Robert Zając

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Patronat Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Partnerem imprezy był Arctic Paper

Słowa kluczowe