Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Typografia, technologia i innowacja

Typografia, technologia i innowacja

Projektowanie krojów pisma jest jedną z najbardziej ponadczasowych dziedzin, a rozwój typografii nierozerwalnie związany jest z rozwojem technologii. Każda innowacja w dziedzinie komunikacji inspiruje powstanie nowych projektów, a także wymaga wprowadzenia dawnych krojów pism w nowe media. Marianna Paszkowska przyjrzy się dokładnie technologicznym aspektom projektowania krojów pism, produkcji fontów. Usłyszymy o Variable Fonts, nowej technologii w projektowaniu krojów pism, o możliwościach jakie mogą przynieść szeroko rozumianemu projektowaniu, oraz o nowych wyzwaniach jakim musi stawić czoło współczesna typografia.

 

prowadząca Marianna Paszkowska

Słowa kluczowe