Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

TypoLub vol IV.
DOBRZE SIĘ SKŁADA
Spotkania typograficzne „Typolub” są konferencją z cyklem warsztatów. Koncentrujemy się na zagadnieniach związanych z komunikacją wizualną ze szczególnym naciskiem na typografię. Podczas poprzednich edycji przybliżaliśmy państwu projektantów z kręgu alfabetu cyrylickiego, Rosja, Bułgaria, Ukraina. W tym roku wprowadzamy was w nowy krąg alfabetyczny – Yanek Iontef przybliży nam typografów z Izraela oraz poprowadzi warsztaty projektowania szablonowych liter hebrajskich. Tradycyjnie również odbędą się warsztaty wyczynowe w zecerni i drukarni Domu Słów-Izby Drukarstwa. Ponadto oczywiście seria prezentacji i wystawa.

TypoLub vol IV. 

Warsztaty

Warsztaty

09-11 Listopada godz. 8.00-13.00
miejsce: Dom Słów – Izba Drukarstwa [DS], Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" [BG]

Czytaj więcej

Słowa kluczowe