Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Alicja Magiera

Absolwentka Wydziału Artystycznego w UMCS w Lublinie, prowadzi Pracownię Introligatorską w Izbie Drukarstwa – Dom Słów, Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Odpowiedzialna za przygotowanie scenografii do wystaw „Światła w ciemności – Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”, „Lublin. Pamięć Miejsca”. Od 2012 roku organizatorka Spotkań Typograficznych TypoLub.

 

 

Słowa kluczowe