Jedna Brama - Dwa Święta.
Wokół żydowskiej Chanuki i chrześcijańskiego Bożego Narodzenia.

Jedna Brama - Dwa Święta.
Wokół żydowskiej Chanuki i chrześcijańskiego Bożego Narodzenia.

Teatr NN

 

Projekt edukacyjny Jedna Brama – Dwa Święta koncentruje się na dwóch świętach: żydowskiej Chanuce i chrześcijańskim Bożym Narodzeniu, które obchodzone są w zbliżonym czasie. Odnosząc się do symbolicznego znaczenia Bramy Grodzkiej - miejsca spotkania tych dwóch religii i tradycji, chcemy pokazać, że te dwa święta przez wielki łączyły ludzi.

Działania

Działania

W ramach projektu dzieci biorą udział w warsztatach, spotkaniach i wycieczkach. Poznają historię Bramy Grodzkiej leżącej na styku dzielnicy żydowskiej i chrześcijańskiej oraz historie dzieci, mieszkających po obu stronach Bramy do czasu II wojny światowej.

Młodzi uczestnicy projektu dowiadują się o tradycjach chanukowych i zapalają chanukiję.  Poznają tradycje i symbole ważne dla Bożego Narodzenia i wykonują ozdoby okolicznościowe i prace plastyczne związane z dwoma świętami.

Uczestnicy projektu

Uczestnicy projektu

Projekt adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym ze szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Finał projektu Jedna Brama - Dwa Święta

Finał projektu Jedna Brama - Dwa Święta

Projekt kończy się spotkaniem finałowym "Jedna Brama - Dwa Święta", które odbywa się w Bramie Grodzkiej.

Spotkanie jest podsumowaniem poszukiwań śladów tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej w dzisiejszym Lublinie, gdzie obchodzi się do dziś święto Chanuki i Boże Narodzenie.

Chanuka to zimowe święto pełne światła i magii.

 

Święta Bożego Narodzenia to dla mnie choinka, prezenty i śnieg.

 

Angelika o Chanuce i Maks o Bożym Narodzeniu