Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

materiały

HUMANISTYKA CYFROWABezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

Zwrot cyfrowy w humanistyce

Materiały z sympozjum „Zwrot cyfrowy w humanistyce”, które odbyło się 25-26 października 2012 w Lublinie.

W publikacji m.in.:

R. Bomba: Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych

P. Rybszleger: Interobrazowość i intertekstualność w tekstach i obrazach w sieci - próba zdefiniowania pojęć

M. Wilkowski: Otwartość w (cyfrowej) historii: tekst prawie programowy

 

M. Wilkowski: Wprowadzenie do historii cyfrowej

 

Kulturowe kody technologii cyfrowych

Tom tekstów badaczy mediów i kultury. W publikacji m.in.:

J. P. Hudzik: Teoria mediów w metarefleksji nad kulturą

A. Muster: Technologia cyfrowa: estetyka przybliżona

A. Porczak: Remiksacja jako metoda odtwarzania kultury

 

Mindware. Technologie dialogu

Nawigowalna baza tekstów – hipertekstowa, personalizowalna i open sourceowa alternatywa książki. Teksty powstały w ramach realizacji modułu teoretycznego projektu „Mindware. Technologie dialogu” (Lublin 2011).

W publikacji m.in.:

P. Weibel: Od mediów mechanicznych do mediów społecznych

P. Lunenfeld: Generacje: Jak komputer stał się maszyną generującą naszą kulturę?

P. Celiński, Media wyobrażeniowe

A. Maj, Mindware: Technologie umysłu i umysł technologiczny w perspektywie antropologii mediów i badań nad komunikacją

 

E. Kulczycki: Teoretyzowanie komunikacji

 

Nowe Media. Nowa Partycypacja

Zbiór zawiera opisy wybranych aktywności obywatelskich w cyfrowym świecie – zarówno aktywności „nowych”, bezpośrednio generowanych przez rzeczywistość scyfryzowaną i usieciowioną, jak i takich, które odnoszą się do praktyk „tradycyjnych” i obecnie jedynie wspomagane są sieciowo i cyfrowo. Zebrane w tomie teksty poddają analizie uwarunkowania i konteksty aktywności społecznych (zwłaszcza te najmocniej wpływające na elektroniczne oblicze obywatelskich działań w cyfrowym świecie), projektują przyszłe rozwiązania, ale zarazem układają się w praktyczny przewodnik po sieciowych labiryntach i cyfrowych zakamarkach, znajdujących się już teraz w naszym zasięgu.

 

Portal: Historia i media

Historia i dziedzictwo w kulturze cyfrowej. Historiaimedia.org to pierwszy polski projekt poświęcony zagadnieniom relacji między historią a mediami. Rola mediów w kulturze historycznej, ich wpływ na kształtowanie świadomości przeszłości, internet i nowe technologie w badaniach i edukacji historycznej, historia w sztuce współczesnej – to tylko niektóre z tematów poruszanych na tej stronie.

 

Czasopismo Kultura i historia

THATCamp

otwarte spotkania i warsztaty promujące cyfrową humanistykę i integrujące polskie środowisko badaczy kultury cyfrowej.

 

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.

E-kultura. E-nauka. E-społeczeństwo, red. B. Płonka-Syroka, M. Staszczak, Wrocław 2008.

M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw, Warszawa 2006.

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.

Granice w kulturze, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2010.

Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lublin 2011.

Konteksty kultury medialnej, red. M. Sokołowski, Olsztyn 2007.

M. Lister., J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media, Warszawa 2009.

M. McLuhan, Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.

L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Nowe media i komunikowanie wizualne, red. P. Francuz, S. Jędrzejewski, Lublin 2010.

 

KULTURA 2.0Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

E. Bendyk, J. Hofmokl i in.: Kultura 2.0 : wyzwania cyfrowej przyszłości

M. Filiciak: Kultura 2.0. Kultura niewolna od konfliktów

M. T. Schaefer: KULTURA 2.0: Społeczne „media społecznościowe”?


A. Jelewska: KULTURA 2.0: Biopolis

OTWARTA EDUKACJABezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

Koalicja otwartej edukacji

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Jest grupą odpowiedzialną za kształtowanie i promowanie otwartej edukacji w Polsce. Organizuje m.in. konferencje, seminaria i warsztaty, które mają na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w otwarte projekty i tworzenie otwartych treści edukacyjnych.

 

Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych, oprac. Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski, wersja 4, 2012

 

Open Access. Otwarta nauka, oprac. Bożena Bednarek-Michalska

 

Portal: Edukator medialny

(Nowe)media, kultura i krytyczna edukacja. „Edukator Medialny” został założony, by promować twórcze formy przekraczania wąskich ram myślenia o mediach i edukacji. Dlatego od samego początku na blogu pojawiały się teksty, które przedstawiały niestandardowe podejście do edukacyjnego zastosowania mediów: refleksje nad przemianami szkoły, możliwością jej zastąpienia z wykorzystaniem „nowych” mediów lub zmiany instytucji dzięki zastosowaniu nowych technologii oraz przez jak najdalej posuniętą rezygnację z techno-nowości w szkolnej przestrzeni.

 

Edukacja kulturalna i medialna. Nowe trendy i wyzwania

 

Przewodnik po animacji medialnej

Publikacja Fundacji Nowe Media skierowana do osób zainteresowanych edukacją medialną. Jest to zbiór praktycznych ćwiczeń i rad, które przydadzą się do prowadzenia zajęć i nauki warsztatu medialnego.

 

Laboratoria Mediów

Studium przypadku pokazujące jak idea medialabu sprawdza się w edukacji medialnej.

 

(Nie)bój się bloga! Jak wykorzystywać blogi w edukacji

 

Nowe Media. Nowa Partycypacja - Scenariusze zajęć

 

GLAM / Galleries, Libraries, Archives, Museums
 Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Definicja
http://openglam.org/

 

Manifest GLAM

 

Podziel się spadkiem

Publikacja powstała podczas Booksprinta, z potrzeby stworzenia przewodnika zbierającego dobre praktyki dotyczące realizacji digitalizacyjnych projektów.

 

Platforma Kultury

Portal „Platforma Kultury” – utworzony przez Narodowe Centrum Kultury – to interaktywny portal poświęcony animacji kultury. Jego istotą jest tworzenie sieci kontaktów i możliwości wymiany doświadczeń.

 

DIGITALIZACJA i  ARCHIWISTYKA SPOŁECZNABezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

Serwis www.digitalizacja.pl

Serwis dla zainteresowanych tematyką digitalizacji, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych. Zawiera artykuły, poradniki oraz opinie ludzi praktycznie zajmujących się tą dziedziną. Dzięki temu serwis może być źródłem wiedzy praktycznej zarówno dla nowych adeptów, jak i doświadczonych pracowników. Serwis ma charakter otwarty.

 

Projekt Archiwa społeczne

Projekt Ośrodka „Karta” służący profesjonalizacji archiwistyki społecznej, gromadzeniu informacji o rozproszonych archiwach powstających oddolnie, a także wzmacnianiu i promocji tej dziedziny życia społecznego oraz dostarczaniu narzędzi edukacyjnych. U podstaw przedsięwzięcia leży założenie, że archiwa społeczne są ważnym ogniwem narodowego zasobu archiwalnego, w istotny sposób dopełniają bowiem ten zasób o trudno uchwytne i szybko zacierające się ślady codziennej egzystencji i zwykłych aktywności konkretnych osób (zarówno tzw. „przeciętnych obywateli”, jak i „osobowości” świata nauki, kultury i sztuki).

 

LICENCJE
 Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Creative Commons

Creative Commons jest międzynarodowym projektem oferującym darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów. Creative Commons wspiera wolną kulturę: tworzenie i wymianę utworów traktowanych jako dobro wspólne.

 

Prawo autorskie i wolne licencje, oprac. Krzysztof Siewicz

Domena publiczna, oprac. Tomasz Ganicz

Otwartość w publicznych instytucjach kultury

 

REMIKSBezpośredni odnośnik do tego akapitu


L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009.

 

Nowe narracje a miasto. Remiksowanie miasta

Praktyka „remiksowania miasta” to dla autorów publikacji odczytywanie opowieści jaką niesie z sobą miasto i tłumaczenie jej na język nowych technologii komunikacyjnych. W pierwszej części tomu zebrane zostały teksty specjalistów dotyczące „otwierania” i ponownego wykorzystywania zdigitalizowanych materiałów. W części drugiej zaprezentowano perspektywę Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz jego dotychczasowe działania w obszarze remiksu.

W publikacji m.in:

E. Bendyk: Prosta, trudna idea

P. Celiński: Remiks: zniewoleni, gracze i twórcy

M. Wilkowski: Opowiadanie historii

G. D. Stunża: Społeczna digitalizacja – edukacja lokalna w służbie rozwoju kompetencji medialnych

 

Remiks w służbie ludzkości

Edukacja historyczna w kulturze remiksu

 

DIGITAL STORYTELLING
 Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Center for Digital Storytelling

7 Things You Should Know about Digital Storytelling

Digital storytelling - podręcznik dla edukatorów