Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Księgi hebrajskie wydane w Lublinie w XVI i XVII wieku

Księgi hebrajskie wydane w Lublinie

Spis treści

[RozwińZwiń]

Taame micwot (hebr. טעמי מצות)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1571

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Eliezer ben Icchak

Autor: Menachem ben Mosze ha-Bawli (hebr. מנחם בן משה הבבלי)

Menachem ben Mosze ha-Bawli (zm. 1571), rabin żyjący w Erec Israel. Pomimo swojego nazwiska („Babilończyk”), Menachem pochodził prawdopodobnie z Włoch, a jego przodkowie mieszkali w Bagdadzie . Do 1525 r. pełnił funkcję dajana (sędziego) w Trikali w Grecji. Później (około 1527 r.) zamieszkał wraz z rodziną w Safed. Tam wraz ze swoim bratem Rubenem prowadził interesy związane z przemysłem barwienia wełny. Po 1546 roku przeniósł się do Hebronu. Menachem osiągnął rozgłos dzięki swojej książce Taame micwot (pol. Przyczyny przykazań), w której pokrótce przedstawił uzasadnienie nakazów halachicznych (micwot).

Awodat ha-Lewi. More cedek (hebr. עבודת הלוי: מורה צדק)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1571

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: =

Autor: Szlomo ben Eliezer ha-Lewi (hebr. שלצה בן אליעזר הלוי)

Szlomo ben Eliezer ha-Lewi (XV/XVI w.), pochodzący z Turcji talmudysta i znawca prawa żydowskiego. Brat hiszpańskiego kabalisty z Toledo, Abrahama ben Eliezera ha‑Lewiego. W 1516 r. w Konstantynopolu wydał po raz pierwszy swoją najsłynniejszą książkę, która, zgodnie z badaniami Szabtaja Bassa, składała się z dwóch części: pierwsza More cedek (pol. Nauczyciel prawości) oraz druga Awodat ha-Lewi (pol. Praca Lewiego). Traktat ten, nawiązujący w swojej treści do Talmudu i późniejszej tradycji rabinicznej, opisuje 613 przykazań halachicznych. We wstępie Szlomo napisał, że skomponował to dzieło, gdy był jeszcze bardzo młody.

Pachad Icchak (hebr. פחד יצחק)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1573

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Eliezer ben Icchak

Autor: Icchak ben Awraham Chajut (hebr. יצחק בן אברהם חיות)

Icchak ben Awraham Chajut (1538-ok. 1615), praski rabin i talmudysta. W swoim nauczaniu kierował się pilpulem, czyli metodą studiowania tekstu talmudycznego, polegająca na dialektycznym zestawianiu argumentów za i przeciw danej wykładni prawa w celu znalezienia ostatecznego rozwiązania, propagowanej wówczas przez Jakuba Polaka. Jego księga Pachad Icchak (pol. Strach Izaaka) wydana po raz pierwszy w Lublinie w 1573 r. była komentarzem talmudycznym do traktatu Gittin (pol. Rozwody)

Warto również zauważyć, że była to ostatnia książka wydrukowana w lubelskiej drukarni przez Eliezera ben Icchaka. We wstępie do tej księgi opisał on powody swojego wyjazdu z Lublina oraz ogólnie przedstawił sytuację polskich Żydów w tym czasie, pisząc między innymi:

Ponieważ w naszych czasach prześladowanie nas wzmaga się, wróg rozwiera swoje usta, a czas płynie i jest burzliwy i nieszczęścia spadają jedno po drugim: głód, dżuma, nędza. Z tego powodu zmniejszyła się życzliwość i rozpierzchły się liczne nadzieje. Z dnia na dzień idziemy i tęsknimy, zamiast zadąć dzisiaj [w róg] i doświadczyć ciemności [pokutować], dopóki nie powstanie duch w narodzie długotrwale wyniszczanym i ogołacanym. Nie można było wytrwać w więzach w postaci wojny, ponieważ była ona rozległa, długa i niezrozumiana przeze mnie. A kto zabiega o pół talara, ten nie kupi książki, którą to dokładnie przebadano.

Co ciekawe sam tytuł Pachad Icchak jest też pewną grą słów i dosłownie znaczy Strach Izaaka i nawiązuje do biblijnej historii o „związaniu Izaaka”, ale w tym wypadku może oznaczać również obawy autora – Icchaka Chajuta i po części wydawcy Eliezera ben Icchaka.

Szaare Dura (hebr. שערי דורא)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1574

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Icchak ben Meir ha-Lewi Dura

 

Szeelot u-teszuwot (hebr. שאלות ותשובות)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1574

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Szlomo ben Jechiel Luria

 

Olelot Efraim (hebr. עוללות אפרים)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1590

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Szlomo Efraim ben Aaron Lontszic

 

Beure jafe (hebr. ביאורי יפה)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1595

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Mordechai ben Awraham Jafe

 

Lewusz adar ha-jakar (hebr. לבוש אדר היקר)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1595

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Mordechai ben Awraham Jafe

 

Lewusz pinat ikarit (hebr. לבוש פנת יקרית)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1595

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Mordechai ben Awraham Jafe

 

Orach la-chajim (hebr. אורח לחיים)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1595

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Szlomo Efraim ben Aaron Lontszic

 

Talmud babiloński. Miszna (hebr. משניות)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1595

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: =

 

Kad ha-kemach (hebr. כד הקמח)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1596

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Bachja ben Aszer Chlawa

 

Szulchan arba (hebr. שלהן ארבע)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1596

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Bachja ben Aszer Chlawa

 

Manoach ha-lewawot (hebr. מנוח הלבבות)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1596

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Manoach Hendil ben Szemarja

 

Szoresz Jiszai (hebr. שרש ישי)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1597

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Szlomo ben Mosze Alkabec

 

Szaare Dura im perusz Ateret Szlomo (hebr. שערי דורא עם פירוש עטרת שלמה)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1599

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Joel ben Aaron ha-Lewi, Jozfa ben Jehuda, Jaakow ben Meir

Autor: Icchak ben Meir ha-Lewi Dura

 

Arbaa turim. Orach chajim (hebr. ארבעה טורים: אורח חיים)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1599

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Jaakow ben Aszer (Rosz)

 

Szeelot u-teszuwot (hebr. שאלות ותשובות)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1599

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Szlomo ben Jechiel Luria

 

Keli jakar (hebr. כלי יקר)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1602

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos ben Mordechai Jafe

Autor: Szlomo Efraim ben Aaron Lontszic

 

Jen ha-rekach (hebr. יין הרקח)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1608

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi ben Awraham Kalonimos Jafe

Autor: Elazar ben Jehuda z Wormacji

 

Minchat Jehuda (hebr. מנחת יהודה)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1609

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi ben Awraham Kalonimos Jafe

Autor: Jehuda ben Owadja Eilenburg

 

Mesziw nefesz (hebr. משיב נפש)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1617

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi ben Awraham Kalonimos Jafe

Autor: Joel ben Szmuel Sirkes

 

Talmud babiloński. Traktat Berachot (hebr. מסכת ברכות)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1617

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Porządek Zeraim (hebr. סדר זרעים)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1618

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Meila, Kinnin, Middot, Tamid (hebr. מסכת מעילה וקינין ומידות ותמיד)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1618

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Soferim, Semachot i Kalla (hebr. מסכת סופרים, מסכת שמחות, מסכת כלה)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1618

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Bawa kamma (hebr. מסכת בבא קמא)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1619

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Temura i Horajot (hebr. מסכת תמורה והוריות)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1619

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Bawa mecja (hebr. בבא מציעא)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1620

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Szekalim ((hebr. מסכת שקלים)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1621

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Beca (hebr. מסכת ביצה)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1622

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Megilla (hebr. מסכת מגילה)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1622

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Rosz ha-szana (hebr. מסכת ראש השנה)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1622

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Taanit (hebr. מסכת תענית)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1622

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Romemot El (hebr. רוממות אל)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1624

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: =

Autor: Mosze Alszech

 

Talmud babiloński. Traktat Sukka (hebr. מסכת סוכה)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1626

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Chidusze agadot (hebr. חידושי אגדות)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1627

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: Szmuel Eliezer ben Jehuda Edels

 

Talmud babiloński. Traktat Arachin (hebr. מסכת ערכין)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1627

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Bechorot (hebr. מסכת בכורות)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1627

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Joma (hebr. מסכת יומא)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1627

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Moed katan (hebr. מועד קטן)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1627

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Talmud babiloński. Traktat Awoda zara (hebr. עבודה זרה)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1628

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: =

 

Lechem miszne al masechet Awot (hebr. לחם משנה על מסכת אבות)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1642

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos Kalman Jafe

Autor: Mosze ben Noach Icchak Lipszic

 

Brit ha-Lewi (hebr. ברית הלוי)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1645

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos Kalman Jafe

Autor: Elijahu ben Awraham Etingen

 

Damesek Eliezer (hebr. דמשק אלעזר)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1646

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi ben Awraham Kalonimos Jafe

Autor: Eliezer ben Szmuel z Opatowa

 

Jalkut chadasz (hebr. ילקוט חדש)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1648

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Kalonimos Kalman Jafe

Autor: Israel ben Binjamin z Bełżca

 

Magid meszarim (cz. 1) (hebr. מגיד משרים)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1646–1649

Miejsce wydania: Lublin

Drukarz: Cwi bar Awraham Kalonimos Jafe

Autor: Josef ben Efraim Karo

 

Magid meszarim (cz. 2) (hebr. מגיד משרים)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rok wydania: 1649

Miejsce wydania: Lublin (Wenecja)

Drukarz: Andrea Vendramin

Autor: Josef ben Efraim Karo

 

Autorzy: Łukasz Stypuła