Projekt edukacyjno-popularyzatorski o charakterze dokumentacyjnym pod nazwą "Teatr alternatywny i studencki w Lublinie w latach 1965-1990" jest realizowany w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" od 2013 roku.

Celem projektu jest próba zachowania w pamięci i przedstawienia Lublina jako miasta, gdzie w latach 70. i 80. narodził się ruch teatralny w środowisku studenckim; miasta, które było zagłębiem teatralnej alternatywy

Projekt edukacyjno-popularyzatorski o charakterze dokumentacyjnym pod nazwą "Teatr alternatywny i studencki w Lublinie w latach 1965-1990" jest realizowany w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" od 2013 roku.

Celem projektu jest próba zachowania w pamięci i przedstawienia Lublina jako miasta, gdzie w latach 70. i 80. narodził się ruch teatralny w środowisku studenckim; miasta, które było zagłębiem teatralnej alternatywy

Teatr NN

Teatr alternatywny i studencki w Lublinie w latach 1965-1990

Lublin był jednym z najważniejszych miejsc na teatralnej mapie Polski lat 70. i 80. Swoją obecność zaznaczyły tu takie grupy jak: Teatr Gong 2, Scena 6, Grupa Chwilowa, Teatr Provisorium, Scena Plastyczna KUL, Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” czy Teatr Wizji i Ruchu. To w Lublinie miały miejsce znaczące festiwale: Studencka Wiosna Teatralna i Konfrontacje Młodego Teatru.

Czytaj więcej

Lublin był wtedy zagłębiem teatralnej alternatywy, grup związanych przede wszystkim ze środowiskiem studenckim, których przedstawienia wyrastały ze sprzeciwu wobec zastanej sytuacji społecznej - zniewolenia komunizmem. Ich dawna rola, polityczna i kulturalna, teraz już nieco zapomniana, była niezwykle ważna, o czym świadczy choćby fakt, że lubelskiej alternatywie miejsce poświęciła Aldona Jawłowska w swej sławnej książce „Drogi kontrkultury”. Teatry te - kulturowi emisariusze opozycji w krajach komunizmu - były doskonale przyjmowane na najważniejszych festiwalach w Europie.

Grzegorz Józefczuk, Gazeta Wyborcza Lublin, 2 kwietnia 2013 r.