Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Opowieści z Bramy

Adaptacja krótkich opowiadań I.B. Singera (m.in. "Ole i Trufa", "Ostatni demon") oraz legend i historii z archiwum Ośrodka.

Wykonanie: Witold Dąbrowski

Opowieści z Bramy


Opis spektaklu:

Teatr NN w swoich kameralnych przedstawieniach idzie kolejny krok w samoograniczaniu, rezygnując już nie tylko ze scenografii, gry świateł i rekwizytów. W najnowszej scenicznej propozycji nie ma muzyka. Pozostaje jedynie aktor i opowiadana przez niego historia. "Opowieści z Bramy" (tak właśnie nazywa się ten spektakl) kontynuują artystyczną drogę, wyraźnie zmierzając w kierunku Sztuki Opowiadania Historii. Scenariusz, na który składaję się teksty literackie, dokumenty i relacje świadków służy opisowi Niezwykłego Miejsca i związanych z nim Postaci. Tym Miejscem jest Brama Grodzka... i Lublin.

W "Opowieściach z Bramy" obok historii ściśle związanych z przeszłością Bramy Grodzkiej i miejsca, w którym się ona znajduje, pojawiają się także te, które przenoszą nas w świat bohaterów opowiadań I. B. Singera czy też dwórów chasydzkich cadyków. Historie literackie przeplatają się tu z legendarymi opowieściakuu o tym co wydarzyło się naprawdę.

Jedną z opowieści w cyklu "Opowieści z Bramy" jest "Ole i Trufa". Opowiadanie "Ole i Trufa" I. B. Singera to jedna z najpiękniejszych opowieści o miłości. Parą są liście: on - Ole i ona - Trufa. Ich wykraczająca poza życie miłość jest dowodem na logikę konstrukcji tego świata. Historia chociaż smutna, to jednak optymistyczna.

Recenzje:

Opowieści zostały wydobyte z dokumentów, relacji świadków, tekstów literackich. Chwyta za serce Singerowa story o miłości Ole i Trufy, dwóch listków na drzewie, rozłączonych podmuchami jesiennego wiatru, złączonych znowu na ziemi, u drzewa stóp. Wzrusza opowieść Szmula o ojcu, który wszedł do płonącego domu, by ocalić Torę.
Witold Dąbrowski wciela się w Opowieściach z Bramy w inną rolę niż w dobrze już znanym Tryptyku chasydzkim Teatru NN. Zachowując cały swój niewymuszony wdzięk w nawiązywaniu kontaktu z odbiorcami, działa w przestrzeni odartej z teatralnego sztafażu – świateł, rekwizytów, aktorskich gestów. Kto miał okazję gościć w Hadesie na lubelskiej odsłonie Festiwalu Opowieści Żydowskich 2006 „Dziedzictwo Chełma”, wie, że spektakl w reżyserii Pietrasiewicza jest efektem zauroczenia ideą festiwalu – ideą zaznajomienia polskiej publiczności z pięknem żydowskich opowieści.

Andrzej Molik, Obudzone opowieści

Wykonanie:
Witold Dąbrowski

Reżyseria:
Tomasz Pietrasiewicz

Czas trwania:
40 minut

Słowa kluczowe