Wybuch II wojny światowej był początkiem destrukcji szkolnictwa w ówczesnej Polsce. Jedyną możliwością było zejście do podziemia i rozpoczęcie tajnej działalności. W okresie okupacji o zachowaniu polskości decydowała walka słowem, którą zapoczątkowali w październiku 1939 roku nauczyciele tajnego nauczania. Członkowie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, ryzykując własne życie, stworzyli konspiracyjny system nauczania. Do dziś żyją uczniowie tajnych kompletów, którzy wspominają swoich nauczycieli z okresu okupacji.

Wybuch II wojny światowej był początkiem destrukcji szkolnictwa w ówczesnej Polsce. Jedyną możliwością było zejście do podziemia i rozpoczęcie tajnej działalności. W okresie okupacji o zachowaniu polskości decydowała walka słowem, którą zapoczątkowali w październiku 1939 roku nauczyciele tajnego nauczania. Członkowie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, ryzykując własne życie, stworzyli konspiracyjny system nauczania. Do dziś żyją uczniowie tajnych kompletów, którzy wspominają swoich nauczycieli z okresu okupacji.

Teatr NN