George Steiner jest w Polsce postacią znaną i nieznaną, z naciskiem na to ostatnie. Owszem, w ostatnich latach pojawiły się u nas przekłady ważnych jego prac (kilka wciąż czeka na swoją kolej), a niektóre z nich znalazły nawet swoich akolitów. Nie widać jednak, by myśl Steinera stała się ważnym punktem odniesienia dla polskiej humanistyki, co ważniejsze: by stała się zaczynem twórczych dyskusji i sporów.

George Steiner jest w Polsce postacią znaną i nieznaną, z naciskiem na to ostatnie. Owszem, w ostatnich latach pojawiły się u nas przekłady ważnych jego prac (kilka wciąż czeka na swoją kolej), a niektóre z nich znalazły nawet swoich akolitów. Nie widać jednak, by myśl Steinera stała się ważnym punktem odniesienia dla polskiej humanistyki, co ważniejsze: by stała się zaczynem twórczych dyskusji i sporów.

Wystąpienia

Paweł Kłoczowski: Obrona edukacji liberalnej – Hutchins, Bloom i Steiner

Janusz Bohdziewicz: Nowy kontrakt. O kilku (możliwych) powodach ożywienia myśli (przedtakt)

dyskusja po wystąpieniu Pawła Kłoczowskiego i Janusza Bohdziewicza

 

Olga i Wojciech Kubińscy: Wokół hermeneutyki przekładu George'a Steinera

Lech Trzcionkowski: W stronę absolutnej tragedii. Steiner o tragedii i tragiczności w kontekście humanistyki europejskiej

dyskusja po wystąpieniu Olgi i Wojciecha Kubińskich oraz Lecha Trzcionkowskiego

 

Dariusz Czaja: Ciemne słowo: „początek”. Suplement do Gramatyk tworzenia

Anna Chęćka-Gotkowicz: Rapsod we wtórnym mieście. Przeciwko estetyce immanencji

dyskusja po wystąpieniach Dariusza Czai i Anny Chęćki-Gotkowicz

 

Marcin Trzęsiok: Muzyka jako epifania? I inne pytania wokół Steinerowskiej wizji muzyki

Paweł Próchniak: Rzeczywista obecność poezji (na marginesie lekcji George’a Steinera)

dyskusja po wystąpieniu Marcina Trzęsioka i Pawła Próchniaka