George Steiner jest w Polsce postacią znaną i nieznaną, z naciskiem na to ostatnie. Owszem, w ostatnich latach pojawiły się u nas przekłady ważnych jego prac (kilka wciąż czeka na swoją kolej), a niektóre z nich znalazły nawet swoich akolitów. Nie widać jednak, by myśl Steinera stała się ważnym punktem odniesienia dla polskiej humanistyki, co ważniejsze: by stała się zaczynem twórczych dyskusji i sporów.

George Steiner jest w Polsce postacią znaną i nieznaną, z naciskiem na to ostatnie. Owszem, w ostatnich latach pojawiły się u nas przekłady ważnych jego prac (kilka wciąż czeka na swoją kolej), a niektóre z nich znalazły nawet swoich akolitów. Nie widać jednak, by myśl Steinera stała się ważnym punktem odniesienia dla polskiej humanistyki, co ważniejsze: by stała się zaczynem twórczych dyskusji i sporów.

Metryczka

Steiner: rzeczywiste obecności

pod redakcją Dariusza Czai i Pawła Próchniaka

 

rejestracja i montaż: Karolina Kryczka-Kowalska

licencja: materiały dostępne na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska, logotypy są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli

ISBN 978-83-65444-30-1

Lublin 2018