Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Seminarium Sprawiedliwi wśród Narodów Świata NARRACJE – PERSPEKTYWY – INSPIRACJE

W dniu 29 lutego 2020 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyło się seminarium dla nauczycieli i edukatorów: Sprawiedliwi wśród Narodów Świata: NARRACJE – PERSPEKTYWY – INSPIRACJE.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Uczestnicy i UczestniczkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Seminarium skierowane było do osób, które w swojej pracy poruszają temat Holokaustu, relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, a w szczególności wątek Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Seminarium było okazją do namysłu nad wyzwaniami edukacyjnymi, jakie temat udzielania pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej w Polsce stawia tak przed nauczycielami, jak i młodzieżą.

W seminarium wzięło udział 20 nauczycieli i edukatorów z Białej Podlaskiej, Chełma, Józefowa nad Wisłą, Kijan, Lublina, Piotrowic, Poniatowej, Radzynia Podlaskiego, Świdnika, Wejherowa.

Koncepcja seminariumBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

NarracjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Od lat 90. XX w. pojawiły się w literaturze przedmiotu nowe ujęcia tematu Sprawiedliwych. Temat ten podejmowany jest przy okazji wielu inicjatyw przez instytucje publiczne, pozarządowe, środowiska naukowe, a nawet kościelne. Można tu przywołać chociażby działalność tak znanych instytucji jak: Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN czy Fundacji Lux Veritatis. Wielość interpretacji przekłada się na rozbieżność narracji o Sprawiedliwych i ogólniej – stosunku Polaków do Żydów w czasie II wojny, które konkurują między sobą w przestrzeni publicznej,a ich echa – w polskiej szkole.

PerspektywyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wprowadzając do programu nauczania temat Sprawiedliwych, warto oprzeć się na historiach konkretnych osób, aby uchwycić całe spektrum skomplikowanych relacji jakie połączyły te osoby w bardzo dramatycznych okolicznościach. Opowieści Ratujących, Ocalonych i ich rodzin są niezwykle cennym materiałem dokumentującym nie tylko fakt ratowania Żydów, ale również wiążące się z tym szczególne okoliczności i emocje. Praca z tymi opowieściami dostarcza młodzieży podstawowej wiedzy historycznej, jak również rozwija zdolność krytycznego myślenia, umiejętność porównywania różnych perspektyw oraz interpretacji wielu źródeł. Zetknięcie się z historią opowiadającą o osobistym doświadczeniu wpływa na kształtowanie postaw empatii, tolerancji i otwartości na odmienność kulturową, narodową czy religijną. Historie te są także punktem wyjścia do namysłu nad znaczeniem pamięci we współczesnym społeczeństwie.

Im więcej czasu mija od zakończenia II wojny światowej, tym głosy bezpośrednich Świadków Historii stają się coraz słabsze. Podczas Seminarium uczestnicy zapoznali się z historią ratowania żydowskiej rodziny Bawnik z Lublina z perspektywy drugiego pokolenia Ocalonych z Holokaustu.
Odwrócenie perspektyw w opowiadaniu historii o Polakach ratujących Żydów w czasie wojny pozwala na głębszą analizę kontekstu, w którym rozgrywały się losy konkretnych osób.

InspiracjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Seminarium miało na celu także zaprezentowanie inspirujących doświadczeń edukacyjnych w zakresie nauczania o Sprawiedliwych i szerzej - sytuacji Żydów w czasie II wojny światowej. Zależy nam, aby jak największe grono osób pracujących z młodzieżą chciało podejmować działania edukacyjne przybliżające młodym ludziom historie osób, które ryzykowały swoje życie ratując innych. Historie te mogą być zaprezentowane także w odniesieniu do problemów współczesności.

Podczas seminarium chcemy zastanowić się nad perspektywami wprowadzania tematyki Sprawiedliwych do edukacji szkolnej, którym mogą sprzyjać oficjalne dni pamięci – w wymiarze europejskim i polskim (6 marca – Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, 24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką).

 

 

Uczestnicy i Uczestniczki o seminariumBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

O wykładzie Roberta Szuchty

 

Bardzo ciekawy, dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy, które mogę wykorzystać w pracy dydaktycznej z młodzieżą. Treść wykładu podana w przystępnej formie.

Nowe spojrzenie na Ratujących.

 

O spotkaniu z Leorą Tec

 

Ciekawe i wzruszające. Poruszające emocje. Konkretne historie, relacje świadków to najlepsze źródło dydaktyczne.

Niezwykła opowieść.

 

O historiach Ratujących z perspektywy Ratowanych w edukacji 

 

Uczniowie mogą poznać relację drugiej strony, pokazać, jak Ratowani odbierali różne zachowania Polaków, z jakimi postawami się zetknęli. To pozwala pokazać odmitologizowany obraz zarówno Ratowanych, jak i Ratujących.

Chodzi o pokazanie prawdy, a dzięki temu jesteśmy bliżej prawdy

 

O spotkaniu z Barbarą Budziłowicz

 

Jestem pełna podziwu dla jej osiągnięć. 

Było tam wiele interesujących rozwiązań.

 

O spotkaniu z Claire Podetti i Aleksandrą Engler-Malinowską (projekt Convoi 77)

 

Bardzo ciekawe spotkanie, inspirujące do pracy w obszarze edukacji pamięci. Nie wiedziałam o Convoi 77.