Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Krasnodębska Marianna

Data i miejsce urodzenia

10 października 1923 r.

Miejsce zamieszkania

Przed II wojną światową

Piaski

Po II wojnie światowej

Poznań, Lublin

Historia

Historia rodziny Jaroszów - Piaski

Miejsce

Piaski

Czas

1940 - 1944

Osoby uratowane

  • Wolf Leiwn
  • Chana Lewin
  • Gertruda Lewin
  • Józef Honig
  • oraz inne osoby

Relacja

Marianna Krasnodębska z d. Jarosz, jak również cała rodzina Jaroszów przez cały okres okupacji pomagała Żydom w getcie w Piaskach. Bardzo często dom i zabudowania gospodarcze rodziny Jaroszów służyły Żydom do ukrycia się podczas łapanek, po których następowały represje oraz wywóz do miejsc zagłady. Marianna dostarczała żywność i leki do getta. Wraz z braćmi Maksymilianem - Mieczysławem i Aleksandrem organizowała blankiety fałszywych dokumentów - kenkart, dowodów osobistych, dostarczała amunicję do getta. Jaroszowie otaczali także szczególną opieką żydowską rodzinę Lewinów, wysiedloną z niemieckich terenów - Wolfa Lewina i jego dwie córki Gertrudę i Hanę. Pomagali im w ukrywaniu się, dostarczając żywność i materiały pierwszej potrzeby. Pomagali także ukrywać się Józefowi Honigowi, zaprzyjaźnionemu z rodziną Żydowi z Piask. Za swoją okupacyjną działalność Jaroszowie otrzymali w 2001 r. medal "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata".

Medal

2001 r.

Uwagi

Marianna Krasnodębska z domu Jarosz