Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Honig Józef

Data i miejsce urodzenia

18 maja 1917 r.

Miejsce zamieszkania

Przed II wojną światową

Piaski

Po II wojnie światowej

Lublin

Historia

Historia rodziny Jaroszów - Piaski

Miejsce

Piaski

Czas

1940 - 1944

Ratujący

Relacja

Józef Honig przed wojną mieszkał w Piaskach koło Lublina. Podczas jednej z łapanek organizowanych w tamtejszym getcie dostał się do obozu w Bełżcu, skąd udało mu się uciec. Ukrywał się w okolicznych lasach i wsiach. Pomagała mu w przetrwaniu cała rodzina Jaroszów. Udało mu się przeżyć. Po wojnie zamieszkał w Lublinie. Przez cały czas utrzymywał serdeczne kontakty z Jaroszami.