Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Historia Mówiona

Mikołaj Siabruk (Sprawiedliwy wśród Narodów Świata) z Maryną Czarną podczas nagrywania historii mówionej
Mikołaj Siabruk (Sprawiedliwy wśród Narodów Świata) z Maryną Czarną podczas nagrywania historii mówionej (Autor: Majuk, Emil)

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych. Zebrane wspomnienia – od całych biografii po drobne szczegóły i wrażenia – budują obraz przeszłości miasta i regionu, zachowując go dla przyszłych pokoleń. Podczas rozmów pozyskiwane są również różnego rodzaju materiały ikonograficzne.

W archiwum Pracowni Historii Mówionej znajdują się obecnie wspomnienia ponad 2 tys. osób. To ponad 3,5 tys. godzin rozmów nagranych w technice cyfrowej (audio i wideo). Większość z nich zarejestrowana została w języku polskim, ale w zbiorach znajdziemy także relacje nagrane w języku angielskim, francuskim, niemieckim, ukraińskim, jidysz i hebrajskim.

W naszym archiwum znajduje się zasób relacji dotyczących udzielania pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. Historie te opowiadane są z różnych perspektyw:

  • przez Ratujących oraz ich rodziny - tak przez osoby odznaczone po wojnie medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, jak też osoby bez medalu;
  • przez Ocalonych i ich rodziny.

Relacje te były nagrywane w ramach realizacji różnych projektów tematycznych, takich jak:

  • Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - Region Lubelski (2003),
  • Światła w ciemności - Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata (2007-2008),
  • wyprawy pamięci "W Poszukiwaniu Lubliniaków (Izrael 2006, 2009, 2017; USA 2010; Francja 2011; Szwecja 2012),
  • oraz dzięki zgłoszeniom osób indywidualnych.

Zachęcamy osoby, które w sowich historiach rodzinnych przechowują pamięć o udzielaniu pomocy Żydom w czasie wojny, do kontaktu z nami w celu ich zarejestrowania.

Każda z nich zasługuje na pamięć.

 

Kontakt:

[email protected]