Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

6 marca. Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych

Z okazji Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych zapraszamy chętnych nauczycieli i uczniów do udziału w bezpłatnych warsztatach on-line opartych na historiach  Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z terenu Lubelszczyzny. Oferta edukacyjna >>

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych jest okazją do przywołania historii ludzi, którzy z narażeniem własnego życia ratowali innych w czasach totalitaryzmów oraz osób aktywnie przeciwstawiających się wszelkim zbrodniom przeciwko ludzkości. Refleksja nad postawami Sprawiedliwych pozwala docenić takie wartości jak prawość i odwaga, bezinteresowność i współczucie oraz otwartość na Innego.

W Polsce najbardziej czytelnym przykładem takich postaw są Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, którzy w czasie II wojny światowej zdecydowali się udzielić pomocy prześladowanym Żydom. Historie Ratujących i Ocalonych są wyjątkowym świadectwem czasu wojny, przekazują prawdę o relacjach międzyludzkich w czasie próby i odsłaniają granice człowieczeństwa w czasie Zagłady.

W 2021 roku Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" zrealizował cykl warsztatów on-line w oparciu o prezentację wystawy 3D „Lublin. Pamięć Miejsca” oraz adaptacje wybranych relacji Ratujących i Ocalonych z terenu Lubelszczyzny pochodzących z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka:

W warsztatach wzięło udział ok. 300 uczniów ze szkół:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Lublinie,
  • IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie,
  • Zespół Szkół nr 5 w Lublinie
  • II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku
  • Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach