HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Misterium Pamięci "Ocalone Losy" - projekt edukacyjny

Wydarzenie artystyczne Misterium Pamięci "Ocalone Losy" odbyło się 17 marca 2012 r. w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” z okazji 70. rocznicy likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu.

  • Publisher: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
  • Publication place: Lublin
  • Publication date: 2012

W ramach Misterium Ocaleni z Zagłady lubelscy Żydzi oraz ich potomkowie opowiadali uczniom lubelskich szkół historie swoich rodzin. W trakcie Misterium zostało przeprowadzonych 20 wywiadów. 36 uczniów lubelskich liceów rozmawiało z 30 osobami, które przyjechały z Francji, Stanów Zjednoczonych, Anglii i Izraela.