The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Josef Fraind: Półkolonia TOZ-u

Największa impreza była przy zakończeniu tej kolonii. Kolonia była sześć, zdaje się sześć tygodni trwała ta kolonia. I wtedy orkiestra Bundu przygrywała i masowa, masowy popis gimnastyki dzieci. To było cóś pięknego. Tysiąc, tysiąc dwieście dzieci na polu, wszyscy razem robią przy dźwiękach orkiestry, robią gimnastykę. A tym całym zespołem gimnastycznym kierował Rosenbaum, który z zawodu był krawcem, ale nie miał nigdy serca do siedzenia na krześle i szycia. Jego ciągnęło tylko do sportu i on dostał, został przyjęty do zorganizowania grup gimnastycznych „Jutrzni”. Było jakaś dwadzieścia, trzydzieści grup, także do nich należałem i w soboty myśmy ćwiczyli w Domu Żołnierza.