"Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka" to interdyscyplinarny projekt edukacji kulturalnej i artystycznej realizowany w wybranych miasteczek Lubelszczyzny. Inspiracją dla powstania idei projektu jest twórczość noblisty Izaaka Baszewisa Singera, osadzona w wielokulturowej scenerii miasteczek regionu.

"Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka" to interdyscyplinarny projekt edukacji kulturalnej i artystycznej realizowany w wybranych miasteczek Lubelszczyzny. Inspiracją dla powstania idei projektu jest twórczość noblisty Izaaka Baszewisa Singera, osadzona w wielokulturowej scenerii miasteczek regionu.

Teatr NN

SZCZEBRZESZYN

Szczebrzeszyn jest jednym z najstarszych miast na Zamojszczyźnie, datowanym na połowę XIV wieku. Pod koniec XVI wieku został włączony do Ordynacji Zamojskiej. Po raz pierwszy nazwa miasta pojawiła się w dokumencie z 1352 roku .

II wojna światowa zawitała do Szczebrzeszyna 6 września, gdy zbombardowano fabrykę w Brodach Małych. Po wkroczeniu do Szczebrzeszyna wojsk niemieckich 13 września miasteczko zostało zniszczone,zrabowane i częściowo opuszczone przez mieszkańców. Prześladowania ludności polskiej rozpoczęły się w kwietniu 1940 roku z chwilą aresztowania miejscowej inteligencji. Od 1 do 10 lipca 1943 rokuNiemcy wysiedlili prawie wszystkich mieszkańców Szczebrzeszyna i okolicznych wsi

Miasto liczy obecnie około 5500 mieszkańców [2011 – red.]. Leży na pograniczu Padołu Zamojskiego, Roztocza Środkowego i Roztocza Zachodniego, nad rzeką Wieprz. Jest siedzibą urzędu gminy.

W Szczebrzeszynie urodziła się i wychowała babka Isaaca B. Singera - Tema Blima Szejner

 

Szczebrzeszyn - historia miasta

Szczebrzeszyn - architektura drewniana

Szczebrzeszyn - rynek

Szczebrzeszyn - synagoga

Szczebrzeszyn - sztetl

 

Szczebrzeszyn na starej i współczesnej fotografii

 

Szczebrzeszyn w twórczości I. B. Singera:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Błędy

 

 

 

 

Ikonografia

Archiwalne zdjęcia Szczebrzeszyna