"Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka" to interdyscyplinarny projekt edukacji kulturalnej i artystycznej realizowany w wybranych miasteczek Lubelszczyzny. Inspiracją dla powstania idei projektu jest twórczość noblisty Izaaka Baszewisa Singera, osadzona w wielokulturowej scenerii miasteczek regionu.

"Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka" to interdyscyplinarny projekt edukacji kulturalnej i artystycznej realizowany w wybranych miasteczek Lubelszczyzny. Inspiracją dla powstania idei projektu jest twórczość noblisty Izaaka Baszewisa Singera, osadzona w wielokulturowej scenerii miasteczek regionu.

Teatr NN

KRASNOBRÓD

Najstarszym zachowanym źródłem pisanym dotyczącym Krasnobrodu jest pochodzący z 1576 roku przywilej lokacyjny, nadany dzięki staraniom Andrzeja Firleja, ówczesnego właściciela osady.

Dokładna data powstania Krasnobrodu nie jest znana, choć, jak twierdzą niektórzy badacze, nazwa miejscowości może wskazywać na jej późnośredniowieczny rodowód. Powszechnie przyjmuje się, iż Krasnobród został założony prawdopodobnie ok. połowy XVI wieku, z pewnością nie później niż w 1576 roku, jako ośrodek handlowo-rzemieślniczy dla rozległych włości obejmujących kilkanaście wsi. Położenie przy szlaku handlowym z Krakowa do Kijowa sprzyjało rozwojowi osady, zamieszkiwanej początkowo przez ludność polską wyznania rzymskokatolickiego, z niewielkim odsetkiem prawosławnych Rusinów. Prawdopodobnie już w 2 połowie XVI wieku, a z całą pewnością po 1576 roku, zaczęła się tu osiedlać ludność żydowska.

Wraz z nadaniem praw miejskich Krasnobród dostał od króla przywilej na organizowanie sześciu jarmarków rocznie oraz cotygodniowych targów we wtorkiMieszkańcy Krasnobrodu utrzymywali się głównie z rolnictwa. Rozwijało się tu także rzemiosło (szewcy, krawcy, piekarze, kramarze, tkacze, blacharze, zduni, murarze) oraz handel, którym zajmowała się przeważnie ludność żydowska. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku w Krasnobrodzie rozwijało się garncarstwo i meblarstwo. Działały tu wówczas fabryki kafli i gontów, fabryka mebli giętych, a także wytwórnia patyczków do zapałek. Czytaj dalej o historii miasta...

 

Miasto Krasnobród

Krasnobród - architektura drewniana

Krasnobród – kaplica pw. Matki Boskiej Krasnobrodzkiej (Na Wodzie)

Krasnobród – kiosk przy ulicy Tomaszowskiej

Krasnobród - kramy przy ulicy 3 Maja

Krasnobród - architektura drewniana

Krasnobród - "drewniany skarb"

 

  

Krasnobród w twórczości I. B. Singera:

Korona z piór

„Prawdą jest, że nie ma prawdy” mówi demon w jednej z psychologiczno - obyczajowych opowieści Isaaca Bashevisa Singera. Korona z piór to opowieść o miłości, bólu, grzechu, trudnych wyborach, a nade wszystko o zmiennych kolejach losu, zagubieniu człowieka i jego bezradności wobec decyzji Boga i Szatana. Czytaj dalej...

 

 

IkonografiaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Archiwalne zdjęcia Krasnobrodu