Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Zegarmistrzostwo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

1. Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Fiszhaut Jakób [Jakub], Lubartowska 18

Frajman Moszek, Lubartowska 14

Jandzyk (Jandryk?) J., Kołłątaja 2

 

II WOJNA ŚWIATOWA  

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Biliński Cz., Krakowskie Przedmieście 32

Boguszewski A. i Sikora Z., Składowa 3/2

Górny J., Skośna 1

Piotrowski W., Okopowa 10/9

Więch Wł., Kołłątaja 2

Winiarski W., Bernardyńska 13

 

PRL

1. Źródło: Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów Lublin na 1947 rok

Jurkowski Kazimierz, Biłgorajska 16

 

2. Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Bartoszewicz Hieronim, 1 Maja 24

Bazyl Józef, Lubartowska 14

Delmaczyński Bolesław, Kalinowszczyzna 33 (?)

Głowacki Roman, 1 Maja 36/4

Gorajewski Kazimierz, Bychawska 23

Ignaszewski Sławomir, Krakowskie Przedmieście 28

Jurkowski Kazimierz, 1 Maja 4b

Kita Teofil, Zamojska 20

Kita Mikołaj, Staszica 1

Madaliński Stefan, Cyrulicza 4

Orlik Stefan, Świętoduska 18

Spół. „Wspólnota Pracy”, Krakowskie Przedmieście 23

Sokołowski Franciszek, Kołłątaja 2

Więch Władysław, Krakowskie Przedmieście 10

Więsyk Wiktor, Zamojska 12/18

Witwicki Grzegorz, Narutowicza 28/2