Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Szewstwo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Arbejtman M., Bernardyńska 17

Barwiński F., Namiestnikowska 22

Becher A., Lubartowska 15

Bergzel J., Zamkowa 1

Brechman J., Lubartowska 23

Chachaj W., Skibińska 24

Cukier I., Zamojska 14

Duda J., Foksal 24

Finkielsztejn Ch., Skibińska 13

Fischlerman E., Krakowskie Przedmieście 53

Gosikowski J., Bernardyńska 2

Hajblum M., Olejna 7

Kalecki B., Foksal 13

Kifner W., Bernardyńska 24

Kuczer G., Nowa 19

Liebhaber J., Fabryczna 8

Luksenburg N., Foksal 47

Murat J., Leszczyńskiego 42

Niezgoda I., Bernardyńska 13

Radziszewski T., Bernardyńska 28

Rozenberg J., Cyrulnicza 14

Rozenberg Sz. , Tatarska 2

Skwarak P., Szopena 5

Skwarek St., Wieniawska 12

Słotwiński M., Foksal 2

Słotwińskii A. , Królewska 17

Szakiewicz Aleksander, Namiestnikowska 1

Szulc St, Kościuszki 2

Szurgociński W., Leszczyńskiego 4

Wajsman I., Kowalska 15

Waks Sz., Kowalska 4

Wasserman P., Bernardyńska 3

Zakalik S., Cyrulnicza 10

Zandman H., Niecała 2

 

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Bandurski Stefan, Peowiaków 2/1

Bartmański J., Narutowicza 22

Barmański W., Krakowskie Przedmieście 59/1

Barwiński F., Wieniawska 5

Bastrzyk J., Krochmalna 27/1

F-ma „Bat”a, Krakowskie Przedmieście 18

Bernat J., Rusałkowska 4

Bogusław St., Krakowskie Przedmieście 58

Brzuszek Antoni, Ś-to Duska 10 (Podwórze)

Buszak A., Sucha 15

Caliński M., Krakowskie Przedmieście 74

Chyły J., Rury Jezuickie 15

Ćwikliński H., Narutowicza 28/16

Czajkowski A. , Bychawska 37

Dąbrowski J., Krakowskie Przedmieście 48

Dolecki T., 1 Maja 8

Drelich W., Wieniawska 4/1

Fornal A., Krakowskie Przedmieście 21

Gębka J., Lubartowska 47

Głowacki J., Konopnicka 3/14

Głowacki J., Ś-to Duska 20

Granatowicz M., Łęczyńska 10

Grudzień F., Zamojska 39

Grzesiuk W., Królewska 15/1

Jannasz A. i Z., 3 Maja 9

Kalicki S., 1 Maja 13

Kalinowski J., Bartosza Głowackiego 5/6

Kamiński Jan, Pracownia obuwia (na kartki), Bychawska 58

Kańczugowski J., Narutowicza 65

Karczmarczyk W., Narutowicza 41/1

Kossakowski K., Michalak T. i Duk J., Narutowicza 59

Kowalik J., Solna 4

Kozdrój T. i K., Wyszyńskiego 10/77

Krawiec S., Krakowskie Przedmieście 17/3

Kubicki I., Krakowskie Przedmieście 74

Kuchta J., Ś-to Duska 20

Kuczmijski P., 1 Maja 34

Kukowski J., Krakowskie Przedmieście 78

Laskowski F., Źródlana 2

Łoboda S., Skłodowskiej 8/15

Machoń W., Bernardyńska 24/10

Marczewski S., Ś-to Duska 10

Malesztak H., Zamojska 20

Matysiak J., Św. Mikołaja 1

Mirowski W., Godebskiego 13

Murat J., Kr. Leszczyńskiego 42

Niewiadomski A., Cicha 3

Olszewski Władysław, Krakowskie Przedmieście 49

Osielski B., Peowiaków 8

Ożon J., Dominikańska 7

Panasiuk J., 3 Maja 12/18

Pawluk Z., Bonifraterska 11

Pieczywek W., Narutowicza 23

Pietrudzka F., Króla Leszczyńskiego

Podeszwa A., Kapucyńska 6

Radaj A., Nadłączna 4/4

Rafalski A., Cicha 2

Sieradzki W., Sławinkowska 12/5

Skórski St., Bychawska 74/1

Skwarek St., Okopowa

Słotwiński M., 1 Maja 2

Sontag A., Boczna 7/3

Starobrat P., Dolna Panny Marii 23/3

Stec J., Krakowskie Przedmieście 36

Sulej M., Krochmalna 1/9

Świerzbinowicz W., Krakowskie Przedmieście 74

Świtalski M., Chłodna 15

Szurgociński W., Króla Leszczyńskiego 4/4

Tarkowski E. i Wilk K., Skibińska 8

Walas M., Sądowa 12

Waszek M., Sądowa 6/15

Wilhelm J., Okopowa 2/1

Wójtowicz F., Krakowskie Przedmieście 60/24

Zgrzebnicki A., Krochmalna 3

 

PRL

1. Źródło: Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów Lublin na 1947 rok

Chachaj Wacław, Bernardyńska 16

Grudzień Franciszek, Zamojska 12

Wójcik Czesław, Ruska 25/10

 

2. Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Adamczyk Franciszek, Długa 26/12

Aftyka Zygmunt, Farbiarska 2/2

Antoniak Stanisław, Bychawska 66

Assenchaimer Feliks, Bychawska 5/3

Augustyniak Jan, Łęczyńska 29

Barwiński Feliks, Zamojska 33

Bartosiak Jan, Świętochowskiego 34

Baruk Stanisław, Cyrulicza 7/20

Bochenek Zygmunt, Przemysłowa 21/11

Bogusław Stanisław, Krakowskie Przedmieście 58

Bożęcki Jan, Rolna 33

Burzak Antoni, Sucha 15

Brzuszek Antoni, Przechodnia 1

Brzyski Jan, Wieniawska 2/40

Chachaj Wacław, Lubomelska 10

Celiński Władysław, Krakowskie Przedmieście 13

Chyła Józef, Rury Jezuickie 15

Chrześcijanek Bronisław, Zamojska 22

Czech Józef, Narutowicza 69/10

Ćwikliński Hipolit, Narutowicza 28/16

Dąbrowski Andrzej, Nowy Rynek 6/2

Dereszczuk Jan, Okopowa 2

Dolecki Tadeusz, 1 Maja 8

Dudek Stanisław, Furmańska 2/13

Duk Jan, Lubartowska 44

Duk Bolesław, Lubartowska 44

Dulniak Czesław, Kalinowszczyzna 56

Dziedzic Jan, Piechoty 10

Frąk Jan, 3 Maja 9

Fornal Aleksander, Krakowskie Przedmieście 21/10

Furdal Józef, Plac Bychawski 3/9

Gabrjel Edward, Skibińska 27

Galewski Władysław, Kozia 2/6

Głowacki Władysław, Olejna 6/9

Góral Andrzej, Orla 2

Góral Bronisław, Lubartowska 19

Grudziński Stanisław, Bychawska 85

Grudzień Franciszek, Zamojska 12

Grzesiuk Wiktor, Lubartowska 16/41

Grygiel Franciszek, Zielona 22

Gzik Michał, Bychawska 52/9

Hałasa Władysław, Cicha 3/14

Hrycuniak Piotr, Szopena 5

Janasz Antoni, 3 Maja 9

Jaskulski Teofil, Krakowskie Przedmieście 20/4

Jurkiewicz Franciszek, Zielona 6

Kaczorowski Władysław, Wesoła 3

Kałacznik Dominik, Krochmalna 20

Kamiński Jan, Bychawska 53

Karczmarek Władysław, Narutowicza 41/1

Kańczugowski Józef, Narutowicza 65/19

Kazimierski Stefan, Krochmalna 1

Korba Antoni, Staszica 8

Korulczyk Aleksander, Bychawska 42

Kowalik Jan, Solna 4

Kozłowski Franciszek, Królewska 6/8

Kozioł Maria, Rybna 7

Kozak Czesław, Tatarska 12

Kozak Piotr, Jezuicka 15/2

Kozdrój Tomasz, Wyszyńskiego 10/73

Kuczmiński Piotr, 1 Maja 34

Kudlicki Franciszek, Kalinowszczyzna 78

Kukowski Józef, Bychawska 78

Kuna Stanisław, Narutowicza 47

Krók Stanisław, Wyszyńskiego 7

Kwasek Bolesław, Fabryczna 8

Kwiatek Aleksander, Królewska 17

Laskowski Franciszek, Bychawska 92

Lato Stanisław, Długa 10

Lendzion Jan, Królewska 17/6

Lipiński Roman, Kowalska 4

Machoń Wacław, Cyrulicza 4/37

Makuła Józef, Furmańska 8/11

Mazurek Józef, Szopena 16

Mazurek Edward, Przystawie 20

Mazurek Janina, Plac Bychawski 11/5

Michalski Andrzej, Narutowicza 77

Milnicki Czesław, Lubartowska 21/3

Murat Jan, Staszica 5

Mroczkowski Eugeniusz, 1 Maja 19/3

Nieć Antoni, Kalinowszczyzna 60

Niezgoda Ignacy, Bernardyńska 13

Nowakowski Stefan, Bychawska 102

Olszewski Ignacy, 1 Maja 37

Olszewski Władysław, Krakowskie Przedmieście 58

Osielski Bolesław, Peowiaków 8/20

Ozimek Zygmunt, 1 Maja 1/1

Panasiuk Jan, 3 Maja 12/18

Parczyński Stanisław, Rury Jezuickie 27

Parys Adam, Bernardyńska 3

Paśnik Stanisław, Lubartowska 42

Piasecki Roman, Kalinowszczyzna 30

Piątkowski Roman, Niska 2/6

Piecak Czesław, Zamojska 43

Pieczywek Wacław, Sądowa 12/7

Pietruszka Franciszek, Cyrulicza 4

Płatek Stanisław, Fabryczna 4

Radecka Stanisława, Zamojska 14/4

Sadowski Jan, Fabryczna 1

Sendys Marian, Bychawska 61/2

Siczek Józef, Długa 12

Sobczak Franciszek, Kowalska 1

Sosiński Stefan, Bychawska 104

Skubiszewski Piotr, Sądowa 12

Stachura Tadeusz, Noworybna 1/16

Starobrat Piotr , Dolna Panny Marii 23/3

Szabelski Władysław, Wieniawska 8/45

Szakiewicz Aleksander, Bychawska 71

Szakiewicz Mieczysław, Olejna 6/1

Stec Jan, Przechodnia 1

Szkuć Jan, Wyszyńskiego 4

Szulc Stanisław, Kapucyńska 2

Szymona Tadeusz, Kowalska 3/9

Skrzypczak Bronisław, Narutowicza 37/3

Skawarek Stanisław, Okopowa 12

Sokołowski Franciszek, 1 Maja 3

Szymczuk Franciszek, Włościańska 8

Świtalski Michał, Bychawska 48

Surosz Aleksander, Lubartowska 17

Taracha Kazimierz, Świętoduska 18/16

Tracz Władysław, Bychawska 45

Urbański Franciszek, Dolna Panny Marii 2

Waszak Michał, Lipowa 8

Węgliński Mieczysław, Tatarska 8

Wijakowski Józef, Rynek 10/9

Wikira Jan, Długa 34

Wilhelm Jan, Okopowa 2/1

Witakowski Józef, Przemysłowa 3

Wójcik Czesław, Ruska 25/10

Wójtowicz Feliks, Kozia 2

Włosiński Feliks, Narutowicza 19

Woźniak Michał, Narutowicza 33

Woźniczka Antoni, Browarna 1

Wrona Mieczysław, Łęczyńska 42a

Wysok Kazimierz, Weteranów 16/1

Zadora Andrzej, Nowy Świat 2

Zakłady Rzem. Wychow. Im. Św. Józefa, Narutowicza 32

Zakrzewski Andrzej, Bernardyńska 24

Załuski Antoni, Bychawska 90

Zięba Julian, 3 Maja 8

Ziółek Andrzej, Plac Bychawski 3/3

Żołobiński Jerzy, Narutowicza 14