Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Stolarstwo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Adamkiewicz Wład. [Władysław], Lipowa 7

Ajnsztajn S., Czwartek 3

Blacharski St., Podwale 3

Boksenbaum Z., Bonifraterska 1

Brustman M., Lubartowska 32

Brzuska Wł., Złota 5

Chan Szl., Początkowska 17

Chodorowski Zenon, Żmigród 8

Chrobiczyński Wł., Zielona 2

Dawid M., Miedziana 22

Drzymulski P., Łęczyńska 58

Erlinger J., Foksal 2

Fefer P., Wieniawa, Rynek 44

Feldman B., Podwal 11

Finkielsztajn B., Zielona 5

Finkielsztajn E., Grodzka 8

Finkielstejn I., Grodzka 7

Gluzman S., Królewska 7

Gładyszewski W., Królewska 17

Grunsztajn M. , Krakowskie Przedmieście 21

Gryzolet S., Lubartowska 34

Hechtman I., Lubartowska 35

Hercman S., Krakowskie Przedmieście 21

Herszman P., Olejna 2

Kamiński L., Bernardyńska 17

Karwan B., Lipowa 4

Karwecki K., Śto Duska [Święto Duska, Świętoduska] 14

Kerszenberg M., Królewska 41

Klimowicz K., Orla 3

Koterwas H., Przemysłowa 9

Kulik G., Wesoła 3

Lebchen L., Towarowa 31

Lindenbaum A., Kalinowszczyzna 10

Lipiński Adolf, Krakowskie Przedmieście 47

Lipiński B., Lubartowska 39

Lipska H., Zamojska 14

Michalczuk J., Przemysłowa 11

Morawski P., Namiestnikowska 16

Niewiadomski W., Początkowska 7

Niewiadomski W., Bychawska 30

Niwicki Feliks, Zielona 5

Pinkosz M., Krakowskie Przedmieście 39

Rabinowicz M., Kalinowszczyzna 12

Sadowski A., Sądowa 4

Sałkiewicz J., Wesoła

Smulski M., Rusałka 3

Szabelski Leop. [Leopold], Chłodna 15

Szajngezicht L., Lubartowska 31

Szterenberg J., Podwale 11

Sztokhamer H., Nadstawna 9

Tyszler S., Szeroka 52

Tyszmacher M., Zamkowa 5

Waksman M., Zamkowa 2

Witkowski A., Solna 7

Wojciechowski J., Rybna 3

Wróblewski J., Bernardyńska 14

Zandrajch M., Lubartowska 18

 

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Baczewski J., 3 Maja 10/38

Baran A. i Gadula S., Parkowa 10

Biskupski J., Bernardyńska 11

Blacharski S., Podwal 3

Bobrowski J., Dolna Panny Marii 27

Brzuska Wł., Zielona 5

Budny J., Rozdroże 8/1

Charysz W., Górna 4

Chrobociński Wł. i Gradkowski M., Przechodnia 4

Cząstkowski M., Zielona 5

Drzewiecki Fr. i Picior F., Krakowskie Przedmieście 21

Drzymulski St., Kalinowszczyzna 42

Głodzik St., Jezuicka 18

Grądkowski M. i Tylutko W., Bonifraterska 10

Guldynowicz Wł., Lubartowska 77

Kowalczyk T., Bychawska 66

Krupiński M., Peowiaków 4

Kukuryk Fr. i J., Narutowicza 22/38

Lipiński B., Ewangelicka 8

Lipiński H., Hipoteczna 5

Michalczuk J., Przemysłowa 11

Machałek K., Strażacka 5

Maciejewski Eug, Pracownia Stolarska i Wyrób Trumien, Zielona 1

Mazurkiewicz Fr., Dolna Panny Marii 58

Nundzik A., Czartoryskiego 11

Ochalski J., Bychawska 122

Osyp J., Św. Mikołaja 17

Panas W., Białkowska Góra 7/6

Pinkosz St., Krakowskie Przedmieście 39

Pliszczyński J., Zielona 5

Pomorski M., Piwna 102

Szabelski L., 1 Maja 35/39

Tabaczyński J., Zielona 5

Tucholski St., Przemysłowa 13

Zipser Z., Zamojska 28

 

PRL

1. Źródło: Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów Lublin na 1947 rok

Czernaś Bolesław, Zielona 5

Godula Stanisław, Parkowa 10

Kołoszewski Kazimierz, Zamojska 41

Kowalczyk Tomasz, 1 Maja 43

Tomczyk Czesław, Targowa 4

Wierzbicki Aleksander, Targowa 5-a

 

2. Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Baczewski Józef, Cicha 2/4

Basiak Józef, Rynek 14/6

Bednarski Stanisław, Narutowicza 55

Bekiesza Stefan, Żniwna 10

Biskupski Józef, Bernardyńska 11

Blacharski Stanisław, Podwal 3

Bojakowski Bolesław, Lubartowska 24/2a

Bożek Czesław, Królewska 11/10

Budny Józef, Świętoduska 20/93

Chodorowski Zenon, 3 Maja a/1

Chrobociński Władysław, Lubartowska 21

Czujkowski Franciszek, Zielona 5

Delmaczyński Sewery, Kowalska 4

Drzewiecki Franciszek, Krakowskie Przedmieście 21

Drzymulski Stanisław, Kalinowszczyzna 42/1

Godula Stanisław, Parkowa 10

Grządkowski Marian, Bonifraterska 10

Guldynowicz Władysław, Grodzka 1

Harasymiak Jerzy, Wyszyńskiego 8

Jarmark Antoni, Piłsudskiego 7

Jasina Władysław, Bychawska 71

Kałkus Jan, 1 Maja 6

Karwacki Kazimierz, Świętoduska 14

Koć Antoni, Grodzka 10/20

Komor Józef, Cicha 5

Koperwas Stanisław, Dominikańska 1

Kotecki Józef, Bernardyńska 14

Kowalczyk Józef, Zielona 16

Kowalik Stefan, Sucha 19

Kozerski Stanisław, Zamojska 10

Kukuryk Franciszek, Narutowicza 22

Krupiński Michał, Peowiaków 4/5

Kusiak Jan, Piękna 17

Kwiatkowski Marceli, 1 Maja 8/20

Lipiński Adolf, Krakowskie Przedmieście 19

Lipiński Bronisław, Bernardyńska 20

Lis Stanisław, Rury Jezuickie 24a

Maciejewski Eugeniusz, Zielona 1/19

Maciejewski Stanisław, Bernardyńska 3

Matysiak Wojciech, Piłsudskiego 14a

Mazurkiewicz Józef, Wyszyńskiego 20

Maziarz Aleksy, Furmańska 8

Niścior Stanisław, Zielona 16

Olejarczuk Jan, Kowalska 15

Ostrowski Stefan, 3 Maja 8/40

Panas Wacław, Kowalska 15

Pawlikowski Władysław i Pierzchalski Feliks, Zamojska 20

Pliszczyński Jan, Zielona 5

Powaga Władysław, Miła 4

Pluta Antoni, Al. Racławickie 25

Rossa Kazimierz, Nowy Plac Targowy 2/61

Rowiński Piotr, Pawia 114

Sikorski Władysław, Szewska 5/9

Słabczyński Henryk, Lubartowska 18/26

Szewczyk Jan, Piękna 17

Tomczyk Czesław, Targowa 4/37

Toraj Jan, Przemysłowa 11

Tuchalski Stanisław i Górny Jan, Przemysłowa 13

Więckowski Stanisław, Bernardyńska 19/18

Wierzbicki Aleksander, Targowa 5a

Wojciechowski Jan, Królewska 13/23

Wójcik Stanisław, Grodzka 5

Wroński Kazimierz i Stefan, Wesoła 14

Zakrzewski Józef, Żabia-Boczna 4

Zarębski Wacław, Rynek 14/25

Zawiślak Stanisław, Zielona 5/28