Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Siodlarstwo

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Mrówczyński S., Nowa 11

Zakład Tapicersko-Samochodowy Janociński Kazimierz, Bernardyńska 11/20

Ruciński A., Krakowskie Przedmieście 51

 

PRL

1. Źródło: Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów Lublin na 1947 rok

Gąsiorowski Witold, zakł. siodlarsko-lakierniczo-stelmarski i powozowo-samochodowy, Zielona 5

 

2. Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Czernas Bolesław, Zielona 5/14

Gąsiorowski Stanisław, Przemysłowa 12

Gąsiorowski Witold, Zielona 5

Janociński Leonard, Przemysłowa 10

Janociński Kazimierz, Bernardyńska 11/20

Osemlak Bolesław, Przemysłowa 12