Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Piekarnie

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Bajtel Mordko, Furmańska 2

Erlich Goł. [Gołda?], Foksal 34

Fajnzylber Mendel, Rynek 7

Gelibter Ela, Lubartowska 20

Glikman Fr., Foksal 36

Grynsztajn Symcha, Dawna 19

Hajkowski Kajetan, Bychawska 29

Holchendler Ch., Foksal 37

Kalmanowicz Jank. [Jankiel], Foksal 43

Lubliner Ela, Szeroka 24

Łoza Michał, Łęczyńska 16

Maciejewski Wład. [Władysław], Leśna 3

Maj Andrzej, Bychawska 64

Plewik Hel. [Helena], Zamojska 29

Radzikowski Wacław, Namiestnikowska 31

Rozenszer L., Namiestnikowska 13

Rzepnicki Bolesław, Namiestnikowska 50

Sterpejkowicz Józ. [Józef], Bychawska 48

Szajnfeld Mord. [Mordka?], Wolska 5

Świtacz Bolesław, Namiestnikowska 41

Trachtenberg Abram, pl. Bychawski 3

Wajc Icek, Szeroka 11

Wajnryb Hersz, Kalinowszczyzna 32

Wałach Kelman, Zamojska 37

Wertman Fisz., Foksal 35

 

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Bojarski H. i Wrona S., Orla 12

Chandze A., Dolna Panny Marii 13

Chodkiewicz E., Sieroca 17

Demczuk A., Wesoła 3/16

Drozdowski P., Podwal 3

Filipczuk R., Łęczyńska 20

Gołębiowski St., Nadstawna 10

Grygowa A., Orla 5

Jabłoński A., Rury Jezuickie 4

Janisz St. i Ziemnicki F., Narutowicza 9

Korycki B., Piękna 21

Kowalczyk Michał, „Piekarnia Polska”, Dolna Panny Marii 19

Kus I., Głowackiego 16

Legenza W., Króla Leszczyńskiego 42

Lesiak St., Leśna 3

Łoza M., Łęczyńska 16/1

Maj M., Bychawska 64

Maj St. , Bychawska 146

Marczak M., Świętochowskiego 2

Mazur P., 1 Maja 34

Misiewicz St. i Plechawski J. , Krochmalna 12/1

Mostjenczuk P. i Rzedzicki A., Bazylianówka 5

Pawlukowa H. , Bychawska 77/79

Pierzchalski W., Wspólna 20

Plewik H. i Z., Zamojska 29

Podsiadły A., 1 Maja 26

Rosłan A., Hrubieszowska 13

Sałata J., Szeroka 5

Śliwiński J., Narutowicza 31

Sterpejkowicz – Wersocki J., Bychawska 48

Średnicki Z., Aleje Racławickie 69

Szych A., Tatarska 2

Trejgiell W., Lubartowska 20

Woźniak H. A., Żelazna 8

Zdybicki A., Strażacka 1

Zdybicka J., Rynek 11/2

 

PRL

1. Źródło: Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów Lublin na 1947 rok

Bolesta Stanisław, 1 Maja 35

Gołębiowski Stefan, Lubartowska 18

Gryga Antonina, Orla 5

Iskra Ludwik, Lubartowska 24

Kowalczyk M., „Piekarnia Polska”, Dolna Panna Marii 19

Kuźmiuk Włodzimierz, Furmańska 2

Maciejewska Aniela, Leśna 3

Maj Mieczysław, Bychawska 64

Misiewicz Stanisław, Krochmalna 12/3

Paździor Leon, Narutowicza 50

Piekarnia „Lublinianka” Stefana Woźniaka, Dolna Panny Marii 58

Sadurski Aleksander, Lubartowska 28

Sałata Helena, piekarnia „Warszawska”, Noworybna 8

Śliwiński Jan, „Piekarnia Polska”, Narutowicza 31

Tomaszewski Tomasz, 1 Maja 34/18 (?)

Treigell Witold, piekarnia „Mazowiecka”, Lubartowska 32

Wolak Andrzej, piekarnia „Partyzantka”, Wspólna 20(?)

Wrona Stanisław, piekarnia chrześcijańska, Lubartowska 20

Zdybicka Aleksandra, Strażacka 1

Ziemnicki Franciszek, Rynek 7

 

2. Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Bielak Feliks, Kalinowszczyzna 71

Bolesta Stanisław, 1 Maja 35/3

Chandze Józef, Dolna Panny Marii 13

Chodoń Jan, Grodzka 5

Danielewicz Jan, 1 Maja 43

Deneka Stanisław, 3 Maja 10/38

Drzewiecki Aleksander, Wolska 5

Drzewiński Aleksander, Piękna 21

Grzechnik Jan, Narutowicza 27

Griga Antonina, Orla 5

Joński Jerzy, Kalinowszczyzna 39

Kamiński Kazimierz, Kalinowszczyzna 66

Kędzierski Aleksander, Szewska 4

Królikowski Nikodem, Lubartowska 23

Kowalczyk Michał, Dolna P. Marii 19

Kuźmiuk Włodzimierz, Furmańska 2/55

Łoza Michał, Łęczyńska 16

Łuczkiewicz Wacław, Lubartowska 34/30

Maj Mieczysław, Bychawska 64

Marczak Marek, Świętochowskiego 2

Paździor Leon , Narutowicza 50

Pilipczuk Franciszka, Łęczyńska 20

Pierzchalski Wincenty, Podwal 3/2

Podsiadło Helena, 1 Maja 43

Pogodzińska Zofia, Hrubieszowska 13

Pulikowski Józef, 1 Maja 36

Rdułtowski Stanisław, Krochmalna 12

Sadurski Gabriel, 1 Maja 47/2

Sałata Jan, Noworybna 8

Śliwiński Jan, Narutowicza 31

Sobiecki Piotr, Lubartowska 36

Sobieraj Zygmunt i S-ka, Rynek 11

Szwojewski Tadeusz, Wesoła 3

Świtacz Bolesław, Bychawska 48

Tomaszewska Paulina, 1 Maja 34

Trejgiel Witold, Lubartowska 32

Wolak Andrzej, Wspólna 20

Woźniak Stefan, Dolna Panny Marii 58

Wrona Józef, Bonifraterska 14

Zdybicki Aleksander, Strażacka 1

Zięba Tadeusz, Kalinowszczyzna 70

Ziemnicki Franciszek, Rynek 7