Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Murarstwo

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Białkowski P., Przystawie 18/1

Cytawa F., Rury Jezuickie 27/1

Drewnowski I., Czechowska 9/7

Grabowski E., Bukowa 21

Gruda St., Drobna 54

Kalitczuk B., Drewniana 6/2

Kosicki L., Górna 17

Kozicki T., Okólna 12/4

Krupski St., Prusa 2a

Majewski F., Górna 16/4

Matys St., Łęczyńska 44c/2

Modrzejewski Z., Czwartek 8

Mroczkowski A. i J., Kalinowszczyzna 68

Murawski St., Czechowska 13

Prochowski A., 3 Maja 12

Turlewicz A., Przemysłowa 7/4

Turlewicz D., Chłodna 7/9

Witkowski W., 1 Maja 41/4

 

PRL

Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Chodorowski Michał, Okopowa 1

Cytawa Feliks, Rury Jezuickie 27/1

Demczyk Antoni, Al. Racławickie 2

Grabowski Edward, Bukowa 21

Keller Władysław, Al. Racławickie 2

Krajewski Feliks, Gminna 10

Modrzejewski Zygmunt, Zamojska 23

Pietruszka Wiktor, Lubartowska 21

Prochowski Andrzej, Kowalska 5/18

Turlewicz Aleksander, Przemysłowa 7/5