Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Lakiernictwo

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Bieżycka J., Przemysłowa 16

Gąsiorowski J., Zielona 5

Gąsiorowski St., Zielona 5

Korczak L., Staszica 5

 

PRL

1. Źródło: Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów Lublin na 1947 rok

Boczkowski Jan, zakł. lakiern.-siodl., Przemysłowa 12

 

2. Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Bieżyca J. i Spoczyński A., Przemysłowa 10

Boczkowski Jan, Wyszyńskiego 7

Chęciński Jan, Kowalska 4

Korczak Kazimierz, Staszica 5

Kwieciński Kazimierz, Firlejowska 26