Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Kuśnierstwo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Ajdelman J., Furmańska 3

Bat D., Królewska 4

Blajwajs J., Zielona 10

Blajwajs M., Krakowskie Przedmieście 32

Bronsztajn J., Olejna 6

Feld L., Początkowska 2

Fiszhaut L., Krakowskie Przedmieście 22

Jaskmanicki E., Krakowskie Przedmieście 23

Klawio M., Śto Duska [Święto Duska, Świętoduska] 18

Lerman H., Królewska 3

Szloss H., Bramowa 6

Wolberg M., Krakowskie Przedmieście 36

 

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Jaskmanicki E., Krakowskie Przedmieście 23

Waśkowska A., 1940 Probostwo 4

 

PRL

1. Źródło: Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów Lublin na 1947 rok

„Alaska”, Pracownia Futer, Krakowskie Przedmieście 22/3

Juszkiewicz Witold, Nowa 11

 

2. Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Czech Antoni, Staszica 9/24

Figiel Stanisław, Nowa 9

Jaksmanicki Edward, Krakowskie Przedmieście 23

Wójcik Wacław, 1 Maja 4a