Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Kowalstwo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Budzyński A., Bernardyńska 11

Kilarski B., Żabia 3

Łyczba J., Piaskowa 11

Pasztelan P., Bychawska 63

Prokopowicz J., Fabryczka 18

Sibilski W., Krochmalna 10

Skórniewski B., Foksal 40

Szałkowski I., Fabryczna 9

Świszcz Władysław, Początkowska 13

Tomaszewski M., Zamojska 19

Zięba W., Przemysłowa 6

 

II WOJNA ŚWIATOWA 

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Borzęcki A., Bernardyńska 11

Domaciuk M. i Domaciuk T., Aleje Długosza 10

Dzikowski Tomasz, Lubartowska 39

Gałecki, Narutowicza 85

Gwardyński B., Modrzyński B. i M., Lipowa 1/10

Juściński J. i Olko B., Zielona 5

Kilarski B. i St., Żabia 3

Kotarski St., Zamkowa 5

Krupa W. i Krupa W., Łęczyńska 12

Masłowski R., Zamojska 20

Mrówczyński Ł., Kalinowszczyzna 11

Niewęgłowski A. i Świrszcz W., Kąpielowa 9

Warsztat Kowalski i Wytwórnia Resorów Samochodowych, Pietrzak Stanisław, Miła 4

Sobestjański M., Fabryczna 7/1

Szczęsny St., Lubartowska 24

Szewczyk J., Zamojska 31/8

Zabielski Władysław, Przemysłowa 12

Zając A., Długosza 3

Ziemba W., Wesoła 26

Żukowski K., Długosza 3

 

PRL

Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Maranda Antoni, Stolarska 4

Sawicki Stanisław, Piaskowa 23

Staszewski Stanisław, Wesoła 20a

Skropczyński Antoni, Wesoła 16

Wójcik Jan, Kalinowszczyzna 70

Borzęcki Andrzej, Bernardyńska 11

Ciosek Stanisław, Al. Racławickie 2

Domaciuk Tadeusz, Snopkowska 10

Dzikowski Tomasz, Lubartowska 16

Dudzisz Władysław, Rusałka 11

Gąbin Franciszek, Wesoła 20/3

Gałecki Wacław, Narutowicza 85/1

Goliszek Aleksander, Lubartowska 52

Juściński Jan, Zamojska 31

Maciąg Stanisław, Bychawska 133

Kleczek Jan, Kalinowszczyzna 74

Kilarski Stanisław, Żabia 3

Masłowski Rafał, Kowalska 4

Mrówczyński Łukasz, Kalinowszczyzna 11/1

Nejman Edward, Szewska 3

Nucia Bogusław, Wyścigowa 1

Okoń Aleksander, Rury Jezuickie 36

Pol W. i Łagoda J., Rusałka 6

Serafin Władysław, Lubartowska 1

Sibilski Władysław, Długa 79

Sobestiański Michał, Żabia 3

Strzałkowski Julian, Zamojska 28

Świszcz Władysław, Kąpielowa 9

Tomaszewski Maksymilian, Zamojska 19

Woliński Józef, Łęczyńska 87

Ziemba Władysław, Wesoła 26