Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Kotlarstwo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Gniazdowski inż., Bychawska 73

Grünberg Aron, Nadstawna 8

Pajczer Józef, Rusałka 6

Pajczer Rubin, Bernardyńska 91

Sawicki Stan. [Stanisław], Piaskowa 23

 

II WOJNA ŚWIATOWA  

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Pachowicz M., Kąpielowa 9

Sawicki St., Piaskowa 23

Sowa M., 1 Maja 25

 

PRL

Źródło: Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów Lublin na 1947 rok

Majchert A. i St. Dmochowski, Rusałka 10

Sawicki S., Piaskowa 22