Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Jubilerstwo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Goldrajch J., Lubartowska 3

Kalicki Aleksander, Krakowskie Przedmieście 1

Keller Dawid, Krakowskie Przedmieście 11

Mendelbaum L., Furmańska 2

Paschke Leon, Kapucyńska 1

Szabaszohn B. , Krakowskie Przedmieście 23

Turkus M., Kozia 2

 

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Kożłowski St., Krakowskie Przedmieście 58

 

PRL

Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Burzyńska Kazimiera, Krakowskie Przedmieście 1

Kozłowski Stanisław, Kapucyńska 5

Łakomski Tadeusz, Krakowskie Przedmieście 30/15

Steinbrych Stefan, Świętoduska 18