Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Introligatorstwo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Augustyński Bolesław, Bernardyńska 2

Jungman M., Kowalska 8

Juszko Konst., Hotel Europejski

Lejzman N., Ewangielicka [Ewangelicka] 6

Śliwiński Adam, Kapucyńska 5

 

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Brewiński L., Konopnicka 5

Chmielewski W., Hipoteczna 1/28

Czakiert Fr., Rybna 6

Gostkowski M., Pawłowska Z., Dolna Panny Marii 5

Pawłowski T., Królewska 3

Szczuka A., Zamojska 12

Pracownia Galanteryjno-Introligatorska, Starzyński Henryk, Zielona 5/22

Szrek Z., Żelazna 45

 

PRL

Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Brewiński Lucjan, Świętoduska 4

Chmielewski Wit, Hipoteczna 1/28

Gostkowski Mieczysław, Królewska 15

Juszko Konstanty, Królewska 7/20

Moszyński Mieczysław, 1 Maja 29/4

Pawłowska Zofia, Bernardyńska 20/12

Samborska Maria, Dolna Panny Marii 24/10

Starzyńska Aniela, Zielona 5/22