Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Instalacja wodociągowa i gazowa

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Cieślak B., Piłsudskiego 3/10

Dworakowski W., Narutowicza 21/1

Jarosławski J. Ing., Zamojska 11/6

Papiewski F. Ing., Zamojska 4

Sulak F., Kapucyńska 6

Szponar Bracia, Koncesjonowany Zakład Hydrauliczny, Wyszyńskiego 10

Wiśniewski T., Przemysłowa 27

Zajączkowski A., Kapucyńska 6