Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Fryzjerstwo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Akierman K., Targowa 5

Arciszewski J., Rynek 18

Belcarz M., Skibińska 23

Borkowski St., Krakowskie Przedmieście 54

Bursztyn D., Ruska 18

Bysterman K., Ruska 13

Chruściński Z., Fabryczna 3

Czupryniewicz E., Krakowskie Przedmieście 58

Drutman Ch., Kowalska 8

Fiszman A., Krakowskie Przedmieście 32

Flinder D., 3 Maja 10

Gaus Ch., Grodzka 2

Gaus M., Foksal 32

Goldfinger J., Ruska 2

Goldman F., Zamojska 23

Goldsztajn S., Czwartek 6

Górski H., Bychawska 37

Grynszpan I., Lubartowska 16

Guthajner L., Kalinowszczyzna 68

Himelblau P., Pijarska 1

Hofman A., Kowalska 17

Huberman A., Ś-to Duska 20

Jubiler B., Kalinowszczyzna 81

Klajnminc M., Lubartowska 18

Klauznicer W., Namiestnikowska 13

Klimecki W., Foksal 11

Kochman S., Bernardyńska 2

Kohn L., Nowa 23

Kołodziej H., pl. Litewski 1

Kosior K., Foksal 13

Krekora A., Dworzec Kolejowy

Krymholc I., Kozia 4

Kuczer Ch., Lubartowska 26

Lubelski N., Grodzka 7

Makarewicz F., Zamojska 35

Makarewicz J. , Bychawska 70

Mazurkiewicz L., Namiestnikowska 45

Morawski A., Namiestnikowska 22

Morel B., Zamojska 14

Nechaj J., Kościuszki 2

Nudelman A., Skibińska 12

Ostrowska F., Kościuszki 3

Pawłowski P., Krakowskie Przedmieście 28

Pełczyński Józef, Szopena 1

Pieniążek J., Królewska 15

Prymer Ch., Bychawska 27

Rajner Ch., Zielona 1

Rajnzylber Sz. , Lubartowska 31

Rojek P., Bernardyńska 17

Rożmieja St. Sukc. [Sukcesorzy], Krakowskie Przedmieście 40

Rybak I., Lubartowska 22

Rychter H., Leszczyńskiego 36

Sikora St., Foksal 55

Sykut St., Królewska 2

Szarfsztejn M., Lubartowska 26

Szczerbiński L., Kapucyńska 6

Sztokfisz M., Lubartowska 1

Sztrajcher Sz., Bychawska 3

Szwed J., Początkowska 1

Śpiewankiewicz M., pl. Łokietka

Wajnfeld M., Czwartek 14

Wajsberg J., Grodzka 23

Wawrzyszak K., Krakowskie Przedmieście 58

Węgrowski S., Foksal 24

Witkowski M., Farbiarska 4

Zaborski A., Krakowskie Przedmieście 29

Zemelman J., Szewska 50

Zemelman S., Bernardyńska 6

Ziemnicki J., Kalinowszczyzna 37

Zylberszer Z., Foksal 45

Zysapel Ch., Krakowskie Przedmieście 53

Żyliński F., Leszczyńskiego 10

 

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Bergielski Fr., Bychawska 114

Berliński Kazimierz i Żyliński Fabian, Krakowskie Przedmieście 39

Błach M., Narutowicza 22

Borkowski Stanisław, Krakowskie Przedmieście 51

Chruścicki Z., Fabryczna 4/6, Narutowicza 60

Cegłowski J., Peowiaków 2

Dobrzański A., Narutowicza 27

Filipowski J., Zamojska 35

Gołubcow M., 1 Maja 11

Wawrzyszak Kazimierz, Krakowskie Przedmieście 58

Kamiński K., Narutowicza 24/2

Kasperski A. i Szczerbiński L., Kapucyńska 6

Klauznicer W., Narutowicza 13

Kurta M., Pijarska 1

Kwietniewski Kaz., Krakowskie Przedmieście 57

Labe Walerian, Krakowskie Przedmieście 51

Lewiński K., Narutowicza 35

Łukasik M., Fabryczna 3

Maiński B. i S-ka, Krakowskie Przedmieście 74

Makarewicz J., 1 Maja 37

Mastalerczyk Z., Narutowicza 77

Matejko E., Targowa 2

Michajłow W., Łęczyńska 8

Morawski A., Narutowicza 22

Zakład Fryzjersko–Perukarski, Nechaj Jan, Kościuszki 2

Pełczyński Józef, Aleje Racławickie 6

Pieniążek J., 1 Maja 21

Pietruszewski J., Staszica 3

Prokop W., Krakowskie Przedmieście 58

Rosiński K., Szopena 4

Sadlej R., Plac Litewski 1

Sikora St., 1 Maja 55

Śpiewankiewicz Cz., Krakowskie Przedmieście 40

Śpiewankiewicz M., Plac Łokietka 3

Suski L., Narutowicza 45

Sykut St., Królewska 17/1

Woźniak St., Bychawska 92/3

Zaborski Antoni, Krakowskie Przedmieście 29

Ziemnicki J., Kalinowszczyzna 37

Zienkiewicz Z., Narutowicza 24

Zwierzchowska J., Kościuszki 3/1

Zwierzchowska M., Narutowicza 34

 

PRL

1. Źródło: Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów Lublin na 1947 rok

Maiński Bolesław, Krakowskie Przedmieście 74

Rojek Piotr, Bernardyńska 17

 

2. Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Bahan Marian, Lubartowska 37/17

Bargielski Franciszek, Bychawska 114

Belcarz Janina, Skibińska 23

Bełczacki Zygmunt, Zielona 1

Berliński Kazimierz, Krakowskie Przedmieście 39

Buczkowski Ignacy, Lubartowska 21/6

Brzeziński Stanisław, Bernardyńska 18

Chruścicka Zofia, Plac Bychawski 3

Dyski Józef, Zielona 20/24

Filipowicz Janina, Bychawska 53

Filipowski Józef, Zamojska 35/4

Gołubcow Michał, 1 Maja 11

Górska Regina, Bychawska 37

Górski Franciszek, Zamojska 14/3

Grzesiuk Zdzisław, Kowalska 11

Jałowiński Stanisław, Bychawska 70

Jastrzębski Czesław, Szopena 1

Kamiński Kazimierz, Narutowicza 24/2

Kasperski Aleksander, Kalinowszczyzna 75

Kazimierczak Marian, Kalinowszczyzna 68/2

Klauznicer Witold, Narutowicza 13/7

Klepka Józef, Lubartowska 29

Kosacki Mieczysław, 1 Maja 37

Krupiński Marian, Grodzka 2

Krzekora Janina, Dworzec Kolejowy

Kubik Marian, Narutowicza 77

Kwierniewski Kazimierz, Bychawska 25

Labbe Józefa, Świętoduska 17

Łaniewski Tomasz, Al. Racławickie 31

Łobodziński Wiktor, Bychawska 44

Łukasik Marian, Fabryczna 4

Maiński Bolesław, Krakowskie Przedmieście 74

Maiński Marian, Lubartowska 30

Masztalerczuk Zofia, Lubartowska 20

Matejko Emilia, Bernardyńska 24/10

Mencl Kazimierz, Piękna 21

Michajłow Włodzimierz, Łęczyńska 8

Młynarczyk Stanisław, Szopena 15

Morawski Aleksander , Narutowicza 22

Murat Wacław , 1 Maja 42

Nawrot Marian, Bernardyńska 10/13

Nechaj Wanda , Kościuszki 2

Ostojadło Antoni, Długa 26

Ostojadło Michalina, Bychawska 5

Pieniążek Józef, 1 Maja 19/1

Pietruszewska Anna, Lubartowska 10

Pełczyński Józef, Al. Racławickie 6

Prokop Walenty, Krakowskie Przedmieście 34

Rojek Piotr, Bernardyńska 17

Sadlej Roman, Plac Litewski 1

Sikora Stanisław, 1 Maja 53

Sykut Stanisław, Królewska 17/1

Ślusarczyk Edward, Świętoduska 22

Śpiewankiewicz Zofia, Pl. Łokietka 3

Suski Ludwik, Narutowicza 45

Świerszcz Leon, Narutowicza 65

Tura Zygmunt , Poniatowskiego 6

Wawrzyszak Czesław, Plac Bychawski 3

Wawrzenczyk Kamilla, Zamojska 39

Więszyk Jan, 1 Maja 24

Zaborski Antoni, Krakowskie Przedmieście 29

Zwierzchowska Maria, Narutowicza 34/5