Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Czapnictwo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Blumensztajn S., Rybna 8

Cwajg J., Szeroka 1

Frajman Noech, Nowa 11

Herszenfeld Izrael Icek, Krakowskie Przedmieście 15

Kelberran M., Ś-to Duska 6

Korenblit D., Zamojska 49

Krotman M., Nadstawna 10

Landman J., Kowalska 4

Malinowski K., Kołłątaja 4

Muszkatblit J., Cyrulnicza 2

Rosenberg J., Lubartowska 8

Zylbermehl J., Noworybna 19

 

II WOJNA ŚWIATOWA  

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Antosik A., Kościuszki 2

Januszewska Franciszka, Kapucyńska 2

Raczkowska J., Kapucyńska 2

 

PRL  

Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Antosik Aleksander, Kościuszki 2

Czyż Joanna, Nowa 13

Jakubas Ignacy, Krakowskie Przedmieście 30/23

Januszewska Maria, Kapucyńska 2

Królicki Stefan, Narutowicza 27/14

Leśniewski Stefan, Lubartowska 18/72

Mirosław L. i Żmuda J., Fabryczna 16/3