Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Cukiernictwo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Chage lc. [Icek], Lubartowska 1

Frydman Jakób [Jakub] Hersz, Królewska, Szeroka, Foksal

Fajnszmidt A., L., Lubartowska 18

Frajd H., Lubartowska 12

Herszman A., Lubartowska 10

Kopelnian I., Lubartowska 13

Lewner Mosz. [Moszek], Śto Duska 18

Nowakiewicz P., Jezuicka 8

Wajntraub Chana, Lubartowska 14

Wejnberg Fr., Cyrulnicza 4

Wertman S., Cyrulnicza 15

Zylberg Szm.[Szmul], Szewska 5

 

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Bojarski H. i Wrona S., Orla 12

Rudnicki C., 1 Maja 11

Chmielewski J. i T., Bernardyńska 2/9

Domański I., Krakowskie Przedmieście 27

Domiczek Albin i Dubiecki Aleksy, Kościuszki 2

Jacukiewicz H., Dolna Panny Marii 34

Knast L., Krakowskie Przedmieście 20

Leśniak D., Szopena 1

Milnicki W., Wieniawska 10

Mogielnicki E. i Pachuta S., Kołłątaja 6

Pachulska W., Krakowskie Przedmieście 56

Przebinda St., Królewska 15

Rozmus J., Krakowskie Przedmieście 56

Skalski H., Nadstawna 10

Świerszcz W., Rury Jezuickie 37

Wojciechowski L., Dominikańska 1

 

PRL

1. Źródło: Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów Lublin na 1947 rok

Bojarski Henryk, fabr. cukr., czekolady i biszkoptów, Orla 12

Chmielewski W., zakł. przem. Cukiern., Krakowskie Przedmieście. 8

Kawecki Franciszek, wytw. Wyrob. Cukiern., Grodzka 7/24

„Kokos”, wytw. Cukrów i czekol., Bańkowski Jan i Jankowski Mirosław, Krakowskie Przedmieście 26/2

Leśniak Dorota, prac. Cukiern., Solna 3

„Magda”, wyroby cukiern., Lubartowska 16

Pachuta Stanisław, prac. Cukiern., Lubartowska 28

Saczewa C. i St. Gierczak, wytw. Wafli i cukrów, Lubartowska 32/19

Skalski Henryk, prac. Cukiern., Noworybna 2

Stańczak Zygmunt, cukry i czekolady, Krakowskie Przedmieście 10

Średnicki Zygmunt, Śto Duska 10

Tarczyński M., wytw. Wafli i cukierków, Cyrulicza 4/20

Wysocki Marek, wytw. Karmelków śmiet., Wesoła 12/6

 

2. Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Bicki Mieczysław, Pl. Bychawski 3

Bojarski Henryk, Orla 12

Błach Kazimierz, Cyrulicza 4

Chmielewski Władysław, Bernardyńska 2

Domański Ignacy, Krakowskie Przedmieście 27

Downarowicz Aleksander, Pl. Litewski 1

Grenda Stanisław, Lubartowska 32/19

Jankowski Mieczysław i Bańkowski Jan, Krakowskie Przedmieście 26/2

Kawecki Franciszek, Grodzka 7

Królikowski Stefan, Lubartowska 2/19

Leśniak Dorota, Solna 3

Madej Józef i S-ka, Krakowskie Przedmieście 29

Pachuta Stanisław, Bonifraterska 1

Rozmus Józef, Kołłątaja 1

Saczewa Czesław, Lubartowska 32/19

Skalski Henryk, Noworybna 2

Tarczyński Mieczysław, Cyrulicza 4/20

Tkaczyk Wiktor, Pl. Litewski 1

Trzaśniewski Bogusław, Rusałka 23

Trzciński Bolesław i S-ka, Krakowskie Przedmieście 29

Wdowicki Zygmunt, Krakowskie Przedmieście 29

Wrona Stanisław, Lubartowska 20

Wysocki Marek, Wesoła 12/6