Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Cholewkarstwo (kamasznictwo)

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Agensztajn Sz., Rybna 1

Borensztejn H., Grodzka 22

Dajczman S., Szeroka 1

Dyner S., Cyrulnicza 15

Elbaum J., Lubartowska 34

Fiszader M., Lubartowska 31

Fiszman N., Ruska 18

Frajnszmidt D., Kowalska 17

Frydman Sz., Foksal 23

Goldman M., Kowalska 5

Herszenberg S., Kowalska 9

Neyhaus Sz., Foksal 13

Rubinsztajn M., Kowalska 8

Szyfman M., Kowalska 6

Tenenbaum B., Kowalska 15

Zekser M., Kowalska 12

Zylbersztejn J., Cyrulnicza 20

Zyserman M., Szeroka 9

 

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Kozłowski E., Piłsudskiego 10/4

Kostrobała M., Krakowskie Przedmieście 21/1

 

PRL

Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Gurnfinkiel Icek, Lubartowska 12

Hostman Eugeniusz, Fabryczna 3

Hunek Stanisław, Kowalska 5/10

Kichner Wiktor, Zamojska 12

Korzeniowski Bronisław, Bernardyńska 1-

Łyda Adam, Kozia 2

Olszewski Wincenty, Noworybna 2

Papliński Stefan, Weteranów 36/3

Podeszwa Antoni, Lubartowska 2

Stefański Roman, Staszica 10/1b

Talacha Aleksander, Kowalska 7

Wasek Mieczysław, Kalinowszczyzna 75