Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Blacharstwo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Berszlak Sz., Cyrulnicza 4

Bieliński W., Ś-to Duska 8

Ciszewski J., Kalinowszczyzna

Dajczer B., Pijarska 1

Getrajtman I., Kowalska 3

Goldsztejn Ch., Lubartowska 3

Kielasiński A., Leśna

Kołtunik J., Bychawska 56

Kuwałek J., Fabryczna

Lejbchen A., Zielona 5

Mejor M., Radziwiłłowska 5

Sobieraj J., Krakowskie Przedmieście 37

Stafsczyk J., Skibińska

Sznajder M., Zamojska 39

Szpakiewicz S., Skibińska

Świtek W., Wspólna 10

Wojtowicz Sz., Szpitalna 10

 

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Janczak Wł., 3 Maja 22/23

Maciukiewicz J., Przemysłowa 14

Zakład Blacharsko-Instalatorski Leon Rembarz i J. Piątkowski, 1 Maja 41

Serafin B. i J., Górna 1

Zakład Blacharski – W. Świerczyński, Narutowicza 13

Ziemba St., Krakowskie Przedmieście 41

 

PRL

Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Adamiec Zygmunt, Bychawska 65

Banaszek Franciszek, Zamojska 30

Baranowski Konstanty, Narutowicza 13

Bartoszewski T. i Wesołowski, Targowa 20

Ciszewski Jan, Bychawska 16

Dziak Aleksander, Narutowicza 33

Dynerman Moszek, Lubartowska 14

Gałkowski Aleksander, Krakowskie Przedmieście 46/16

Gałkowski Stanisław, Konopnicka 3

Grzepa Jan, Zamojska 45

Jóźwiak Stanisław, Noworybna 8/22

Janczak Władysław, 3 Maja 22/23

Kowaleczko Jan, Grodzka 1

Kowaleczko Kazimierz, Grodzka 1

Kryk Stanisław, Kowalska 2

Maciukiewicz Józef, Przemysłowa 14

Maśkiewicz M. i Jabłoński Zygmunt , Przemysłowa 6

Milewski Piotr, Bychawska 33

Piątkowski Józef, Zielona 5

Stańczyk Jan, Kalinowszczyzna 81

Stachura Ignacy, Zielona 10

Serafin Bolesław, Aleje Piłsudskiego 14/14

Świtek Zygmunt, Lubartowska 13

Wójtowicz Feliks, Lubartowska 10

Zięba Stanisław, Krakowskie Przedmieście 41