Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność” dofinansowany został w 2016 roku przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Nasz serwis poświęcony rzemiosłu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Bieliźniarstwo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na rok 1928

Cusznajder H., Krakowskie Przedmieście 53

Kuklińska Ant. [Antonina], Krakowskie Przedmieście 58

Muszkatblit Baj., Lubartowska 18

Wajcman Baj, Rynek 19

 

II WOJNA ŚWIATOWA

Źródło: Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin = Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina, wyd. Lub-Han, Lubelskie Biuro Handlowo-Przemysłowe, Lublin 1940

Kifnerówna St., Podwal 9

Marculewicz M., Staszica 14/1

Milatska H., Narutowicza 32

Rysak W., Bonifraterska 15/3

Słonczyńska J. i Z., Bernardyńska 28/3

Spinkiewicz G., Kościuszki 10

Wąsala J., Kozia 4/14

 

PRL  

Źródło: Księga rzemiosła polskiego, Spółdzielnia Wydawnicza Ingos, 1949

Kukliński Adam, Krakowskie Przedmieście 58

Lato Katarzyna, Świętoduska 4

Rossian Eugenia, Przechodnia 2

Spinkiewicz Gabriela, Kościuszki 10

Wąsalowa Janina, Bernardyńska 13