Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Teatr NN

Aktualności


Edukacja medialna - szkolenie dla nauczycieli i edukatorów

 

W ramach projektu "RemiksLab - kadry kultury" rusza nabór na szkolenie z obszaru edukacji medialnej dla nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury.

W ramach szkolenia stworzone zostaną dwie grupy warsztatowe:
- grupa piątkowa (12 czerwca, 26 czerwca, 3 lipca)
- grupa sobotnia  (13 czerwca, 27 czerwac, 4 lipca) 

W ramach warsztatów uczestnicy poszerzą swoją wiedzę i umiejętności dotyczące:

  • tworzenia, przetwarzania i prezentowania treści przy wykorzystaniu narzędzi nowych mediów

  • przeszukiwania i wykorzystywania zasobów cyfrowych,

  • praw autorskich i licencji Creative Commons.

 

W ramach szkolenia stworzone zostaną dwie grupy warsztatowe, realizujące ten sam program (grupa piątkowa, grupa sobotnia). Każda grupa odbędzie cykl trzech warsztatów. Nad przebiegiem cyklu warsztatów czuwać będzie moderator, który pomoże uczestnikom w przygotowaniu scenariuszy lekcji, zajęć pozaszkolnych lub projektów z młodzieżą wykorzystujących nowe technologie i cyfrowe zasoby.  

 

Zespół

Program szkolenia

 

Zespół

Moderator: Agnieszka Jarmuł

Prowadzący: Agnieszka Pajączkowska, Kamil Śliwowski, Jacek Jeremicz, Joanna Zetar, Łukasz Kowalski

Koordynator: Karolina Kryczka-Kowalska

 

Program szkolenia

I grupa warsztatowa

12 czerwca (piątek)

14:00 - 17:00 - (warsztat) Agnieszka Pajączkowska

17:00-17:30 - Remiksowanie miasta - nowe narzedzia w popularyzowaniu wiedzy o Lublinie Joanna Zętar, Łukasz Kowalski

17:30-18:30 - Praca nad scenariuszem zajęć z młodzieżą Agnieszka Jarmuł

 

26 czerwca (piątek)

14:30 - 17:30 - (warsztat)  Kamil Śliwowski

17:30-18:30 - Praca nad scenariuszem zajęć z młodzieżą  Agnieszka Jarmuł

 

3 lipca (piątek)

14:30 - 16:30 - „Lublin. Instrukcja obsługi” - o kreatywnych narzędziach w uczeniu  o dziedzictwie lokalnym (warsztat)  Jacek Jeremicz

16:30-18:30 - Praca nad scenariuszem zajęć z młodzieżą Agnieszka JarmułII grupa warsztatowa

13 czerwca (sobota)

09:30-12:30 -  (warsztat) Agnieszka Pajączkowska

12:30-13:00 -  Remiksowanie miasta - nowe narzedzia w popularyzowaniu wiedzy o Lublinie Joanna Zętar, Łukasz Kowalski

13:00-14:00 - Praca nad scenariuszem zajęć z młodzieżą Agnieszka Jarmuł

 

27 czerwca (sobota)

09:30-12:30 - (warsztat) Kamil Śliwowski

12:30-13:30 - Praca nad scenariuszem zajęć z młodzieżą Agnieszka Jarmuł

 

4 lipca (sobota)

09:30-11:30 -„Lublin. Instrukcja obsługi” - o kreatywnych narzędziach w uczeniu  o dziedzictwie lokalnym  (warsztat) Jacek Jeremicz

11:30-13:30 - Praca nad scenariuszem zajęć z młodzieżą Agnieszka Jarmuł

 

Zadaniem grup będzie:

- stworzenie scenariuszy lekcji, zajęć pozaszkolnych i projektów dla młodzieży wykorzystujących  nowe media i zdigitalizowane materiały

- wdrożenie ciekawych narzędzi do poprowadzenia zajęć, m.in gier, stron internetowych, mobilnych aplikacji

- wdrożenie zasobów cyfrowych do poprowadzenia zajęć z młodzieżą

- poszerzenie wiedzy w obszarze praw autorskich oraz licencji Creative Commons

 

Zgłoś swój akces wypełniając formularz zgłoszeniowy ! Pobierz formularz, uzupełnij i odeślij na adres [email protected].

Pobierz formularz zgłoszeniowy

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Materiały uzyskane podczas całego przedsięwzięcia, czyli: scenariusze zajęć, wzorcowe projekty będą udostępnione na wolnej licencji na stronie projektu oraz w publikacji multimedialnej. Dzięki temu każdy animator, edukator będzie mógł wykorzystać je w swoich działaniach. Na ich podstawie chcemy pomóc wam przeprowadzić zajęcia w szkołach.  

 

Czytaj o RemiksLabie 2014 i RemiksLabie 2015

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Nowe narracje a miasto. Remiksowanie miasta

 

Kontakt:

Karolina Kryczka-Kowalska

[email protected]

 

 

 


 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.