Projekt „Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie. Nieopisana historia – Rzeczpospolita Pszczelarska” dofinansowany został w 2016 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Kultura Ludowa”.

Nasz serwis poświęcony pszczelarstwu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie. Nieopisana historia – Rzeczpospolita Pszczelarska” dofinansowany został w 2016 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Kultura Ludowa”.

Nasz serwis poświęcony pszczelarstwu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Pszczela Wola. Galeria

Fotografie zostały wykonane w 2016 roku na terenie Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Przedstawiają one zarówno obiekty z ekspozycji zewnętrznej, jak i z pomieszczeń pełniących funkcję "izb pamięci".

Dziękujemy serdecznie za możliwość wykonania fotografii.