Projekt „Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie. Nieopisana historia – Rzeczpospolita Pszczelarska” dofinansowany został w 2016 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Kultura Ludowa”.

Nasz serwis poświęcony pszczelarstwu na Lubelszczyźnie zawiera:

Projekt „Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie. Nieopisana historia – Rzeczpospolita Pszczelarska” dofinansowany został w 2016 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Kultura Ludowa”.

Nasz serwis poświęcony pszczelarstwu na Lubelszczyźnie zawiera:

Teatr NN

Program warsztatów edukacyjnych

W ramach projektu „Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie. Nieopisana historia – Rzeczpospolita Pszczelarska” w Lubelskich szkołach podstawowych przeprowadziliśmy zajęcia dla dzieci dotyczące roli pszczół i produktów pszczelich w historii i kulturze.

 

Zaproponowaliśmy dwa główne bloki tematyczne:

1. "Obraz pszczoły: symbolika i ikonografia"

W czasie warsztatu uczestnicy mogli poznać odpowiedzi na następujące pytania: czego symbolem jest pszczoła? Dlaczego tak często pojawia się w przedstawieniach plastycznych? Czy jej wizerunki niosą ze sobą jakieś ukryte znaczenia? Co łączyło dawniej tego malutkiego owada ze światłem? Jak przedstawiany był w sztuce pszczelarz i jego praca?

Warsztat podzielony został na dwie częśći. W pierwszej z nich uczestnicy na podstawie prezentacji poznali lepiej pszczołę: jej budowę, różnice między nią a innymi podobnymi owadami. Poznali jej sposób życia i zasady panujące w ulu. Dowiedzieli się jak podzielone są zadania, których podejmują się te owady, a także jak nazywają się poszczególne funkcje pełnione w ulu. Na koniec tej części warsztatu przedstawione zostały produkty pszczelej pracy.

Druga część warsztatu dotyczyła zagadnień bardziej specjalistycznych. Prowadzący przedstawił sposób, w jaki pszczoły ukazywane były na przestrzeni wieków w sztuce. Począwszy od malowideł naskalnych, sztukę srarożytną, aż do czasów współczesnych. Uczestnicy na podstawie materiału ilustarcyjnego i opowieści, dowiedzieli się, jak postrzegano pszczołę i w jaki sposób korzystano z jej pracy. Czego symbolem był ten niewielki, ale bardzo ważny owad.

Etapem końcowym warsztatu było stworzenie przez dzieci ula i własnych postaci pszczół, omówienie ich roli i umieszczenie owadów w dopowiednich miejscach. Działanie to miało charakter integracyjny, ukazujący zależnosci między poszczególnymi uczestnikami grupy. Podkreślone zostały pozytywne aspekty funkcjonowania w grupie, np. w klasie szkolnej: zgoda, współpraca, umiejętność rozwiązywania sporów.

 

2. "Miód i nie tylko, produkty pracy pszczół i ich wykorzystanie na przestrzeni wieków"

Pszczoły i wytwarzane przez nie produkty, takie jak miód, wosk, kit czy preparaty powstawałe na ich bazie towarzyszą człowiekowi od bardzo dawna. Spotykamy
je w grobowcach egipskich królów, ruinach Pompei czy kartach średniowiecznych manuskryptów. Dzisiaj wiele tych zastosowań zostało już zapomnianych, choć trudno wyobrazić sobie wnętrza wielkich katedr bez ciepłego blasku woskowych świec, ćwiczenia łaciny i greki bez woskowych tabliczek do pisania. Kuchnia i medycyna bez miodu raczej też nie mogłyby się obyć. To tylko kilka z przykładów zastosowania produktów pszczelich, a jest ich bardzo wiele i z każdym z nich, wiąże się ciekawa historia, o czym opowiedzieli i co zaprezentowali instruktorzy w trakcie trwania warsztatu. Dzieci robiły pieczęcie z wosku nawiązujące do herbu Miasta Lublina. Posłużyły one do opieczętowania dyplomów z udziału w warsztatach dotyczacych pszczelarstwie na Lubelszczyźnie.

Klamrą zamykającą spotkanie, które nadało współczesny kontekst oraz wagę warsztatu, było odczytanie fragmentu książki "Historia pszczół" norweskiej pisarki Mai Lunde z opisem ręcznego zapylania drzew owocowych oraz prezentacja projektów latających robotów do zapylania roślin na Ziemi i innych planetach.