Poznaj Lublin z naszymi przewodnikami. Zwiedź go z interaktywnymi mapami i przewodnikami. Posłuchaj dźwięków Lublina i poznaj architekturę miasteczek Lubelszczyzny.

Poznaj Lublin z naszymi przewodnikami. Zwiedź go z interaktywnymi mapami i przewodnikami. Posłuchaj dźwięków Lublina i poznaj architekturę miasteczek Lubelszczyzny.

Lublin. Cmentarze żydowskie. Spacery śladami lubelskich Żydów (spacer z Jesziwy Mędrców Lublina)

Spacer rozpoczynamy w dawnej Jesziwie Mędrców Lublina (ul. Lubartowska 85). Tutaj, w recepcji hotelu Ilan możemy wypożyczyć klucze umożliwiające odwiedzenie lubelskich cmentarzy żydowskich.

Cmentarz żydowski w Lublinie
Cmentarz żydowski w Lublinie (Autor: Serafin, Patrycja)

Stary cmentarz przy ul. Kalinowszczyzna z zachowanymi nagrobkami z XVI wieku i ohelem cadyka Jaakowa Icchaka Horowica, znanego jako Widzący z Lublina to jedna z najcenniejszych pod względem historycznym nekropolii w Europie. Mimo lat dewastacji, znajdziemy tu nagrobki o wysokiej wartości religijnej, historycznej i artystycznej. Jest to miejsce spoczynku sławnych rabinów i wybitnych przedstawicieli społeczności żydowskiej Lublina.

Nowy cmentarz (przy ul. Walecznych) powstał w 1828 r. Pochowano tu ponad 50 tysięcy osób. W 1942 r. cmentarz kompletnie zniszczono. Obecnie część cmentarza jest wciąż wykorzystywana do celów grzebalnych, na pozostałej powierzchni znajdują się symboliczne upamiętnienia.

Idąc z budynku jesziwy na cmentarze i z powrotem, możemy odwiedzić inne ważne dla historii lubelskich Żydów, miejsca.

Spacer jest dostępny w aplikacjach:

 

 

Powiązane strony