Przepisywanie kanonu to program Instytutu Książki zainicjowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Omilanowską. Przedsięwzięcie zmierza do kulturowego odzyskania polskiej literatury dawnej, do pogłębionego i pełniejszego, niż ma to miejsce obecnie, włączenia jej żywej i twórczej obecności we współczesną kulturę.

Przepisywanie kanonu to program Instytutu Książki zainicjowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Omilanowską. Przedsięwzięcie zmierza do kulturowego odzyskania polskiej literatury dawnej, do pogłębionego i pełniejszego, niż ma to miejsce obecnie, włączenia jej żywej i twórczej obecności we współczesną kulturę.

z perspektywy dydaktyk

z perspektywy dydaktykBezpośredni odnośnik do tego akapitu

| staropolszczyzna dzisiaj, lektury szkolne, glottodydaktyka, literatura dla dzieci i młodzieżyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

 

Anna Janus-Sitarz

 

 

Piotr Borek

 

 

Anna Czabanowska-Wróbel

 

 

Zofia Budrewicz

 

 

Romuald Cudak

 

 

dyskusja panelistów

 

z perspektywy dydaktyk / całość

pobierz