Przepisywanie kanonu to program Instytutu Książki zainicjowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Omilanowską. Przedsięwzięcie zmierza do kulturowego odzyskania polskiej literatury dawnej, do pogłębionego i pełniejszego, niż ma to miejsce obecnie, włączenia jej żywej i twórczej obecności we współczesną kulturę.

Przepisywanie kanonu to program Instytutu Książki zainicjowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Omilanowską. Przedsięwzięcie zmierza do kulturowego odzyskania polskiej literatury dawnej, do pogłębionego i pełniejszego, niż ma to miejsce obecnie, włączenia jej żywej i twórczej obecności we współczesną kulturę.

uwspółcześniać?

uwspółcześniać?Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

| potrzeba modernizacji, granice zabiegów modernizacyjnych, bilans zysków i stratBezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

 

Paweł Próchniak

 

 

 

Jerzy Jarzębski

 

 

 

Roman Mazurkiewicz

 

 

 

Marian Stala

 

 

 

Piotr Śliwiński

 

 

 

dyskusja panelistów

 

 

 

uwspółcześniać? / całość

pobierz